Tăng cường dịch, xuất bản sách lý luận chính trị tặng nước bạn Lào

Thứ ba, 28/11/2023 15:24
(ĐCSVN) - Dự án lựa chọn, dịch, xuất bản sách lý luận chính trị có giá trị của Việt Nam sang tiếng Lào để tặng cho nước bạn Lào đã góp phần xây dựng và phát triển mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Để hiểu rõ hơn về Dự án này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Hoài Anh, Phó Giám đốc, Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

PV: Thưa bà, Dự án lựa chọn, dịch, xuất bản sách lý luận chính trị tặng cho nước bạn Lào xuất phát từ đâu?

Bà Nguyễn Hoài Anh: Việt Nam - Lào là hai nước có mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, không ngừng được vun đắp bởi nhiều thế hệ lãnh đạo. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, trong chiến tranh cũng như trong hòa bình,giữa hai nước, hai dân tộc đã hợp tác, giúp đỡlẫn nhau, chống lại kẻ thù chung, cùng nhau xây dựng và bảo vệ đất nước. Trong hiện tại, quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng keo sơn, bền chặt; nội dung hợp tác giữa hai bên ngày càng thực chất, sâu rộng, hiệu quả hơn và không ngừng phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có hoạt động xuất bản thuộc lĩnh vực văn hóa, tư tưởng.

Năm 2017, nhân dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ký kết Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào, ngày 01/11/2017, Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào gửi Công văn  đề nghị “Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật (hằng năm) lựa chọn 10-15 đầu sách lý luận chính trị có giá trị của Việt Nam, dịch và cung cấp cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội của Lào”.  Được sự đồng ý của Ban Bí thư và trên cơ sở ý kiến chỉ đạo củaBan Tuyên giáo Trung ương, từ năm 2017 đến nay, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã phối hợp với Nhà xuất bản và Phát hành sách quốc gia Làothực hiện nhiệm vụ quan trọng này.

Bà Nguyễn Hoài Anh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. 

Hằng năm, việc xuất bản các đầu sách lý luận, chính trị có giá trị của Việt Nam tặng các bạn Làođều được các cơ quan của Việt Nam và phía bạn Lào thống nhất từ khâu lựa chọncác đề tài sách lý luận, chính trị có chất lượng nội dung tốt, phù hợp với phía bạn đến khâu tổ chức biên dịch, xuất bản. Nội dungsách tập trung về chủ đề xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; củng cố và tăng cường hệ thống pháp luật; kinh nghiệm phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Trong quá trình thực hiện biên dịch, biên tập bản thảo tiếng Lào, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã nhận được sự hợp tác nhiệt tình, có trách nhiệm của đội ngũ cộng tác viên tiếng Lào của Nhà xuất bản và Hội đồng thẩm định phía Lào gồm các chuyên gia, học giả người Lào, các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao của Lào,Đại sứ quán Lào tại Việt Nam.

Việc thực hiện Dự án sách dịch tặng Lào là hoạt động nhằm đẩy mạnh triển khai các chương trình hợp tác thiết thực, cụ thể, phù hợp với yêu cầu, thực tiễn của mỗi bên nhằm tuyên truyền, củng cố, phát triển mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước.

PV: Bà có thể cho biết Dự án lựa chọn, dịch và xuất bản sách tặng nước bạn Lào trong những năm vừa qua đã đạt được những kết quả gì?

Bà Nguyễn Hoài Anh: Sau 5 năm triển khai, việc thực hiện Dự án lựa chọn, dịch và xuất bản sách tặng nước bạn Lào đã đạt được những kết quả khả quan. Trong giai đoạn 2018-2023, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã xuất bản được hơn 90 đầu sách tiếng Lào, mỗi đầu sách in 1.000-1.500 bản. Các đầu sách được lựa chọn có chất lượng nội dung phù hợp với yêu cầu của phía bạn.Sách xuất bản bám sát nhu cầu tham khảo, học tập, nghiên cứu của bạn đọc Lào, được cán bộ và nhân dân Lào nhiệt tình đón nhận với các chủ đề về: (1) Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; tổng kết lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới, phòng, chống tham nhũng; xây dựng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ; (2) Kinh nghiệm phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nướcvà hội nhập quốc tế; (3) Sách của Chủ tịch Hồ Chí Minh và viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh; về tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam; (4) Các vấn đề quốc tế; chính sách đối ngoại và ngoại giao Việt Nam; vấn đề toàn cầu hóa kinh tế và chính sách hội nhập kinh tế của Việt Nam; (5) Giáo trình phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo; (6) Hoàn thiện hệ thống pháp luật; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam…

Một số đầu sách được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức biên dịch sang tiếng Lào tặng nước bạn Lào.

Có thể thấy, việc xuất bản sách tặng bạn Lào đã đạt được những kết quả rất có ý nghĩa như sau:

Thứ nhất, công tác xuất bản sách góp phần thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại với bạn bè quốc tế nói chung, vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại đặc biệt đối với nước bạn Lào nói riêng.

Thứ hai, sách tặng nước bạn Lào có ý nghĩa thiết thực, giúp nước bạn Lào có thêm kênh tài liệu nghiên cứu, bồi dưỡng về lý luận và áp dụng vào thực tiễn.

Thứ ba, xuất bản sách tặng nước bạn Lào là món quà đặc biệt ý nghĩa mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em dành cho Lào.

Những kết quả đó đã góp phần to lớn vào việc thắt chặt hơn nữa mối quan hệ và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết, đặc biệt là sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

PV: Các cơ quan nước bạn Lào đánh giá thế nào về việc lựa chọn, biên dịch và xuất bản các đầu sách lý luận chính trị có giá trị của Việt Nam sang tiếng Lào?

Bà Nguyễn Hoài Anh: Xuất bản sách tặng nước bạn Lào là việc làm rất có ý nghĩa, là biểu hiện  của tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt của hai Đảng, hai Nhà nước. Những đầu sách được lựa chọn xuất bản là tài liệu quý, góp phần vào công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức chính trị, tình cảm của nhân dân hai nước Việt Nam và Lào, đặc biệt là thế hệ trẻ, để bạn bè và nhân dân thế giới hiểu rõ bản chất tốt đẹp, tình cảm trong sáng của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam. Ý nghĩa của Dự án đã được các bạn Lào ghi nhận, đánh giá rất cao. Đồng chí Sisouk Phila Vông, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào nhận xét công tác phối hợp xuất bản sách tiếng Lào đã phát huy mạnh mẽ sự đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Lào - Việt Nam ngày càng sâu sắc. Công tác xuất bản này đã giúp làm phong phú thêm thể loại sách của Nhà xuất bản và Phát hành sách quốc gia Lào. Đồng thời, các cuốn sách góp phần quan trọng trong việc bồi dưỡng tư tưởng - chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân các bộ tộc Lào; là tư liệu quý giúp cán bộ lãnh đạo, đảng viên và chuyên gia Lào từ Trung ương đến địa phương tổ chức thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và phát triển kinh tế - xã hội Lào có hiệu quả cao.

Theo Cục Văn học và Xuất bản, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào, nội dung các cuốn sách dịch sang tiếng Lào “rất đúng và trúng”, rất có ích và thiết thực, nhất là các cuốn sách về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, về khoa học - kỹ thuật, về kinh nghiệm phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Việt Nam... Những cuốn sách đã chọn xuất bản sang tiếng Lào đều là những cuốn sách hay, có giá trị, phù hợp với bạn đọc và giúp cho bạn đọc Lào tiếp thu được nhiều tri thức mới về lý luận và kinh nghiệm thực tiễn cho dù họ không biết ngoại ngữ.

Đồng chí Xaynhạphon Anụlạt, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản và Phát hành sách quốc gia Lào cho rằng, các sách dịch sang tiếng Lào là nguồn tài liệu nghiên cứu, tham khảo hữu ích, quý báu đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của Lào, nhất là đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng, chính trị, văn hóa, tham mưu, tổng kết thực tiễn.

PV: Thưa bà, trong quá trình thực hiện Dự án, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã gặp phải những khó khăn, vướng mắc gì?

Bà Nguyễn Hoài Anh: Trong quá trình thực hiện Dự án, Nhà xuất bản gặp những khó khăn, hạn chế như: Hầu hết sách dịch tặng bạn Lào giai đoạn 2018-2023 là tuyển chọn các sách đã xuất bản để tổ chức dịch ra tiếng Lào, số bản thảo tổ chức biên soạn nội dung mới dành riêng cho các bạn Lào chưa nhiều.

Còn thiếu các đề tài sách về một số lĩnh vực: kinh nghiệm trong phát triển kinh tế, hoạt động kinh doanh vừa và nhỏ của Việt Nam; kinh nghiệm xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở; giới thiệu những mô hình, kinh nghiệm làm kinh tế giỏi; sách giới thiệu những tấm gương tiêu biểu của cán bộ, đảng viên trong công tác lãnh đạo, quản lý, giải quyết những công việc cụ thể trong thực tiễn...

Số lượng bản in cho mỗi đầu sách chưa nhiều; số lượng ấn phẩm xuất bản và phát hành sách điện tử còn ít, chưa khai thác được những tiện ích của công nghệ thông tin. Tiến độ xuất bản, in và bàn giao sách có năm còn chậm so với kế hoạch dự kiến do nhiều nguyên nhân khác nhau. Sự phối hợp thông tin giữa các đơn vị liên quan của hai nước trong việc nắm bắt tình hình phát hành, sử dụng sách còn hạn chế.

Công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Dự án tuy được triển khai nhưng vẫn còn hạn chế. Quy mô và chất lượng tuyên truyền, phổ biến nội dung các cuốn sách tặng nước bạn Lào chưa lan tỏa rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân hai nước.

Tuy nhiên, khó khăn, hạn chế là tạm thời, việc thực hiện Dự án nhận được rất nhiều sự quan tâm hỗ trợ từ cả hai phía Việt Nam và Lào, chúng tôi tin tưởng trong thời gian tới những khó khăn, hạn chế nêu trên sẽ sớm được giải quyết.

PV: Để triển khai tốt hơn nữa việc lựa chọn, dịch và xuất bản sách dịch tặng nước bạn Lào, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xác định những nhiệm vụ trọng tâm nào cần quan tâm thực hiện trong thời gian tới?

Bà Nguyễn Hoài Anh: Để triển khai tốt hơn việc lựa chọn, dịch và xuất bản sách dịch tặng nước bạn Lào, trong thời gian tới, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan của Việt Nam, đặc biệt là phía Lào khảo sát nhu cầu của bạn đọc Lào để xây dựng kế hoạch xuất bản sách phù hợp về đề tài, số lượng bản in cho từng đầu sách, đáp ứng kịp thời nhu cầu nghiên cứu, tham khảo, học tập của đội ngũ cán bộ, đảng viên nước bạn Lào.

Từng bước tổ chức lực lượng tác giả, cộng tác viên tổ chức biên soạn nội dung sách phù hợp với nhu cầu của phía bạn Lào. Sách biên soạn phải bảo đảm chất lượng về nội dung và hình thức, bảo đảm khách quan, khoa học; là nguồn thông tin chính thống của Đảng và Nhà nước Việt Nam phổ biến tới bạn đọc Lào.

Về nội dung, số lượng đề tài sách để dịch, xuất bản sang tiếng Lào, Nhà xuất bản sẽ tuyển chọn xuất bản các đầu sách có giá trị về vấn đề xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; củng cố và tăng cường hệ thống pháp luật; kinh nghiệm phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam; sách hướng dẫn kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở; sách giới thiệu những mô hình, kinh nghiệm làm kinh tế giỏi ở nông thôn; sách giới thiệu những tấm gương tiêu biểu của cán bộ, đảng viên trong công tác lãnh đạo, quản lý, giải quyết những công việc cụ thể trong thực tiễn.Đẩy mạnh thực hiện và tuyên truyền vềTủ sách điện tử sách tiếng Lào trên hệ thống stbook.vn.

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cũng sẽ chọn đội ngũ biên dịch chuyên nghiệp, có nhiều kinh nghiệm dịch sách và am hiểu nền văn hóa của Việt Nam và Lào; bảo đảm tinh thần, nội dung bản gốc, vừa giữ nguyên được văn phong của tác giả, sử dụng ngôn ngữ chuẩn xác, sát nghĩa, dễ hiểu. Đồng thời, mời các chuyên gia có uy tín của nước bạn Lào tham gia thẩm định nội dung bản dịch.

Ngoài việc tặng sách cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội của Lào như đã thực hiện trong giai đoạn 2018-2023, trong thời gian tới, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật sẽ cung cấp thêm sách cho một số học viện, cơ quan nghiên cứu của phía bạn Lào và một số cơ sở đào tạo của của Việt Nam đang đào tạo sinh viên, học viên là cán bộ nước bạn Lào dùng làm tài liệu nghiên cứu, học tập.

Chúng tôi tin tưởng rằng những kết quả đã đạt được của Dự án xuất bản sách dịch tặng Lào trong thời gian vừa qua cùng những đổi mới, triển vọng hợp tác trong thời gian tới giữa hai nhà xuất bản của Việt Nam và Lào là những việc làm cụ thể góp phần tích cực trong việc củng cố mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước, góp phần quan trọng trong việc giữ gìn và vun đắp mối quan hệ hai bên ngày càng tốt đẹp và bền vững.

PV: Xin cảm ơn bà!

Hà Lan (thực hiện)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực