Bắc Giang: Chú trọng công tác đánh giá, sử dụng cán bộ

Thứ sáu, 01/12/2023 15:36
(ĐCSVN) - Theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cán bộ là gốc của mọi công việc, muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”, những năm qua Đảng bộ tỉnh Bắc Giang thường xuyên chú trọng công tác này cả về đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá và sử dụng cán bộ.
Ảnh minh hoạ (Ảnh: Q.T) 

Thực hiện công tác cán bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành đồng bộ các nghị quyết, quy định, quy chế, kết luận như: Nghị quyết số 173-NQ/TU ngày 29/9/2021 về xây dựng đội ngũ cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025; Kết luận số 128-KL/TU ngày 30/9/2021 một số nội dung về công tác cán bộ và tiếp tục xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2025; Đề án số 15-ĐA/TU ngày 6/1/2023 về tăng cường công tác cán bộ trẻ, cán bộ nữ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý giai đoạn 2023 - 2030. Đồng thời sửa đổi, bổ sung các quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ; quy định về bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; quy định về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ...

Trong công tác quy hoạch cán bộ, cơ cấu 3 độ tuổi trong quy hoạch cấp ủy và lãnh đạo, quản lý các cấp được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện nghiêm túc; trong đó quan tâm phát hiện những nhân tố trẻ có triển vọng phát triển từ thực tiễn để đưa vào quy hoạch. Kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ (giai đoạn) 2020 - 2025, 2021 - 2026 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ (giai đoạn) 2025 - 2030, 2026 - 2031 của tỉnh cơ bản bảo đảm cơ cấu, nhất là cơ cấu cán bộ nữ trong quy hoạch cấp ủy và các chức danh cán bộ chủ chốt tỉnh góp phần tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong tỉnh đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài; Phê duyệt quy hoạch BCH Đảng bộ tỉnh đối với 67 đồng chí (đ/c); quy hoạch Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với 20 đ/c; quy hoạch các chức danh lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031 đối với 31 đ/c. Quy hoạch các chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý: Ở các cơ quan, sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh 460 đ/c; các chức danh chủ chốt cấp huyện 237 đ/c...

Mỗi nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đều ban hành kế hoạch luân chuyển cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Việc luân chuyển được tiến hành thận trọng, chặt chẽ, không làm ồ ạt chạy theo số lượng, bảo đảm tính ổn định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của từng địa phương, tạo được sự đồng thuận nơi cán bộ đi và nơi cán bộ đến. Qua luân chuyển, cán bộ được bồi dưỡng, rèn luyện, trưởng thành qua thực tiễn, tích luỹ được nhiều kinh nghiệm; phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện hơn, sát thực tế hơn, nhiều đồng chí được đảm nhiệm chức vụ cao hơn; góp phần khắc phục tình trạng cục bộ, khép kín trong công tác cán bộ...

Xác định rõ tầm quan trọng trong công tác đánh giá cán bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Quy chế đánh giá cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, công tác kiểm điểm, đánh giá cán bộ 6 tháng đầu năm; đánh giá, xếp loại cán bộ cuối năm, trước khi hết nhiệm kỳ bầu cử và bổ nhiệm được quan tâm chỉ đạo thực hiện nền nếp, dân chủ, khách quan, có đổi mới. Từ năm 2021 đến nay, các cấp ủy đã gợi ý kiểm điểm sâu đối với 237 tập thể, 487 cá nhân. Cùng với đó, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong nhận xét, đánh giá cán bộ dưới quyền; thực hiện nghiêm túc việc lấy phiếu đánh giá của công chức, viên chức nơi công tác đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trước khi tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân. Sau kiểm điểm, các tập thể, cá nhân đã nghiêm túc xây dựng kế hoạch khắc phục cụ thể, đề ra các nhiệm vụ, giáp pháp, lộ trình để sửa chữa, khắc phục, phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

N.Y

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực