Đảng bộ Cục Quản lý Giá đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng

Thứ năm, 16/11/2023 08:08
(ĐCSVN) - Thời gian qua, bên cạnh việc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, Đảng ủy Cục Quản lý Giá đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; kịp thời lãnh đạo thực hiện kế hoạch công tác năm 2023.
Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nắm bắt tình hình tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên được Đảng ủy Cục quan tâm (Ảnh: TL) 

Để xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên “vừa hồng, vừa chuyên” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, thời gian qua, Đảng ủy Cục Quản lý Giá luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định... của Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và của Đảng ủy Bộ Tài chính.

Ngay từ các tháng đầu năm, Đảng ủy phối hợp chặt chẽ với Ban lãnh đạo Cục quán triệt, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc công tác tổ chức cán bộ của cơ quan, đơn vị, đảm bảo quyết định các vấn đề thuộc phạm vi, quyền hạn được giao theo đúng nguyên tắc, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các văn bản, quy định, nghị quyết của Đảng ủy cấp trên.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nắm bắt tình hình tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên được Đảng ủy Cục quan tâm, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, qua đó góp phần tăng cường đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Bên cạnh đó, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục Quản lý Giá đã thực hiện nghiêm túc quy trình, quy định của Đảng và pháp luật về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, bí mật nội bộ; thường xuyên rà soát các khâu thực hiện công tác này đảm bảo không để lộ lọt thông tin, tài liệu bí mật nhà nước, bí mật nội bộ.

Tăng cường quản lý cán bộ, đảng viên trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị và các lĩnh vực công tác khác; duy trì chế độ sinh hoạt đảng định kỳ hàng tháng, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải quyết hài hòa, đảm bảo quyền lợi chính đáng của cá nhân. Thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước trong công tác đào tạo, quy hoạch, nhận xét đánh giá, luân chuyển, khen thường và kỷ luận cán bộ.

Ngoài các nhiệm vụ trên, Đảng bộ Cục Quản lý Giá đã không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nhờ đó, công tác này được Đảng ủy, các chi bộ trực thuộc duy trì thường xuyên hàng tháng theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và của Đảng ủy Bộ Tài chính...

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Đảng ủy Cục Quản lý Giá sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; duy trì nề nếp sinh hoạt định kỳ, tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trong công tác phát triển đảng, Đảng ủy Cục sẽ tăng cường quản lý, phát triển đảng viên và thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình tại các buổi sinh hoạt chi bộ.../.

M.P

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực