Đảng bộ Cục Thuế Cần Thơ thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng

Thứ ba, 14/11/2023 18:33
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Thời gian qua, Đảng bộ Cục Thuế Cần Thơ đã thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, nhờ đó đã góp phần quy tụ được khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Cục.
Đảng bộ Cục Thuế Cần Thơ phát huy quyền làm chủ của công chức, người lao động và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan (Ảnh: M.P)

Trong năm 2023, Đảng bộ Cục Thuế Cần Thơ luôn chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy vai trò của người đứng đầu cơ quan; phát huy quyền làm chủ của công chức, người lao động và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Đảng ủy Cục Thuế Cần Thơ cũng luôn chú trong công tác tổ chức kiểm tra, giám sát. Theo đó, đã xây dựng chương trình kế hoạch gắn với hoạt động công tác năm; đôn đốc, theo dõi, giám sát việc thực hiện các nội dung quy chế dân chủ.

Đảng ủy cũng luôn tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, đơn vị tham gia giám sát, và phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công chức, người lao động. Những chủ trương, định hướng chỉ đạo và giải pháp thực hiện đều được tập thể lãnh đạo bàn bạc và thống nhất trước khi tổ chức thực hiện. Những vấn đề liên quan đến công tác cán bộ, quản lý tài chính... đều có sự lãnh đạo của Đảng ủy, ý kiến tham gia của các tổ chức đoàn thể và các Hội đồng trước khi tập thể lãnh đạo quyết định, do đó, đã tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao trong nội bộ cơ quan.

Bên cạnh đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng luôn được quan tâm. Hiện nay, trong Đảng bộ Cục Thuế Cần Thơ, trình độ cán bộ, đảng viên, công chức được nâng lên nhờ công tác đào tạo được tăng cường, nhất là đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, về kỹ năng quản lý thuế, văn hóa công sở.

Công tác kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương cũng được chú trọng nhằm góp phần nâng cao nhận thức và tăng cường trách nhiệm trong thi hành công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức ngăn ngừa vi phạm. Nhờ đó, cán bộ, đảng viên tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, yên tâm công tác, phát huy vai trò gương mẫu của người đảng viên trong công tác và đời sống riêng.

Tính đến hết tháng 9/2023, có 100% cán bộ, đảng viên tham gia học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; công tác phát triển Đảng được quan tâm, đã kết nạp Đảng được 26/35 đảng viên, đạt tỷ lệ 74% chỉ tiêu đề ra.

Để phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra, Đảng ủy Cục Thuế Cần Thơ đã xây dựng các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện đến hết nhiệm kỳ Đại hội, trong đó, tập trung vào 3 nhiệm vụ trọng tâm. Đó là lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo xây dựng chính quyền và các đoàn thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy Cục Thuế cũng sẽ chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc nghiên cứu đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 09-HD/ĐUK ngày 30/11/2018 của Đảng ủy Khối gắn với công tác tự phê bình hàng tháng. Đồng thời, tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm.

Đảng ủy sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện mô hình "Dân vận khéo" trong việc đôn đốc thu nợ thuế và đôn đốc nộp số thuế truy thu, tiền phạt, tiền chậm nộp” và mô hình "Dân vận khéo" trong đẩy mạnh công tác sáng kiến, cải tiến nhằm thực hiện vận động công chức đưa ra nhiều sáng kiến, cải tiến trong quá trình công tác.

Đồng thời sẽ tiếp tục quan tâm, chăm lo đến đời sống của đoàn viên, cán bộ công chức, thăm hỏi kịp thời đoàn viên khi ốm đau, thai sản, tai nạn…Tặng quà cho đoàn viên nhân dịp sinh nhật, hiếu hỉ, tết Nguyên Đán, phối hợp chính quyền tiếp tục thực hiện Chương trình “Tết sum vầy”, nhằm chăm lo cho đoàn viên nhân dịp Lễ, Tết cổ truyền.

Minh Phương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực