Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long phát huy vai trò, trách nhiệm của đảng viên nơi cư trú

Thứ hai, 04/12/2023 17:00
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long đã phát huy vai trò, trách nhiệm, thực hiện tốt việc giữ mối liên hệ với chi ủy cơ sở nơi cư trú, tích cực tham gia các nhiệm vụ của khu dân cư.
Địa phương đã phát huy vai trò, trách nhiệm, thực hiện tốt việc giữ mối liên hệ với chi ủy cơ sở nơi cư trú (Ảnh: P.T)

Qua triển khai, quán triệt tại địa phương đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức của cấp ủy, người đứng đầu, cán bộ, đảng viên về thực hiện trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú. Đảng viên gần gũi, gắn bó với nhân dân; nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đảng viên trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở; phát huy dân chủ cơ sở, vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong tham gia góp ý kiến, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Đảng viên đang công tác được giới thiệu về sinh hoạt, giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú đã phát huy và thực hiện tốt trách nhiệm, nhiệm vụ, tham gia đầy đủ các cuộc sinh hoạt định kỳ hoặc đột xuất do cấp ủy nơi cư trú tổ chức, tạo sự gắn bó mật thiết với cấp ủy và nhân dân ở nơi cư trú.

Cấp ủy cơ sở nơi đảng viên đang công tác thực hiện chặt chẽ công tác quản lý, thường xuyên rà soát, lập danh sách, chủ động giới thiệu đảng viên sinh hoạt, giữ mối liên hệ với cấp ủy và nhân dân ở nơi cư trú. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy nơi đảng viên cư trú trong quản lý, kịp thời thông báo khi có sự thay đổi vị trí, chuyển công tác, các trường hợp đặc thù được miễn giới thiệu, khai trừ, xóa tên... Quan tâm, tạo điều kiện để đảng viên tham gia sinh hoạt, thực hiện tốt nghĩa vụ của công dân nơi cư trú. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, tiến hành lấy ý kiến nhận xét cấp ủy nơi cư trú trước khi đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên, kết nạp đảng, chuyển đảng chính thức, quy hoạch, ứng cử, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ… đúng quy định; thông báo kết quả nhận xét, đánh giá của cấp ủy nơi cư trú tại cuộc họp kiểm điểm, đánh giá cuối năm hoặc khi cần thiết. Đồng thời, phối hợp thực hiện tốt việc biểu dương những đảng viên thực hiện tốt; nhắc nhở, phê bình những hạn chế, thiếu sót hoặc xử lý đối với những cán bộ, đảng viên thực hiện không đúng quy định.

Các cấp ủy nơi cư trú đã thực hiện tốt việc tiếp nhận, lập sổ quản lý, theo dõi việc thực hiện trách nhiệm, nhiệm vụ của đảng viên ở nơi cư trú. Chuẩn bị đầy đủ, nội dung, cơ sở vật chất, thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt định kỳ 6 tháng hoặc khi cần thiết, tạo điều kiện cho đảng viên đang công tác tham gia sinh hoạt theo quy định. Thông qua các buổi sinh hoạt, đảng viên được cung cấp các thông tin về tình hình khu dân cư, kinh tế - xã hội, nhiệm vụ của chi bộ, đảng bộ nơi cư trú, những khó khăn, thuận lợi để đảng viên tham gia đóng góp ý kiến. Một số cấp ủy chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, thời gian tổ chức sinh hoạt phù hợp, tạo điều kiện để đảng viên tham gia sinh hoạt, thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

Các chi ủy, chi bộ nơi đảng viên cư trú làm tốt công tác nhận xét định kỳ hoặc khi có yêu cầu, giúp cấp ủy, chi bộ nơi đảng viên đang công tác đánh giá, nhận xét một cách toàn diện hơn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý đội ngũ đảng viên của cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, cấp ủy cơ sở nơi đảng viên cư trú còn thực hiện tốt việc đề nghị cấp ủy cơ sở nơi công tác biểu dương, khen thưởng đối với những đảng viên có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện và đề nghị xem xét, xử lý những đảng viên thực hiện chưa tốt quy định.

Đảng viên đang công tác được giới thiệu về sinh hoạt, giữ mối liên hệ với chi ủy, chi bộ và nhân dân nơi cư trú đã thực hiện tốt trách nhiệm, nhiệm vụ theo quy định; phát huy tính tiên phong, gương mẫu, ý thức trách nhiệm trong việc giữ mối liên hệ với chi ủy, chi bộ, đảng ủy cơ sở; vận động gia đình và nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tham gia đầy đủ, nghiêm túc các cuộc sinh hoạt định kỳ, các cuộc họp khác do cấp ủy nơi cư trú triệu tập, kịp thời nắm bắt tình hình, phản ảnh những ý kiến của nhân dân nơi cư trú với cấp có thẩm quyền; tham gia, thực hiện tốt các phong trào và hoạt động xã hội trên địa bàn nơi cư trú. Qua đó đã tạo sự gắn kết, gần gũi, khắc phục những biểu hiện sống xa dân, thiếu trách nhiệm với công việc của nhân dân nơi cư trú, góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Nêu cao vai trò, trách nhiệm, tích cực đóng góp ý kiến với chi ủy, chi bộ, đảng ủy cơ sở nơi cư trú đối với công việc chung của địa phương cũng như trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở./.

N.Y

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực