Hải Dương: Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh triển khai nhiều quy định, hướng dẫn mới của Đảng

Thứ hai, 27/11/2023 11:19
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Một trong những quy định quan trọng được triển khai là Quy định 124-QĐ/TW ngày 4/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm điểm, đánh giá và xếp loại hằng năm với tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị.

Ngày 27/11, Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh Hải Dương tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nhiều quy định, hướng dẫn mới của Đảng cho đội ngũ cán bộ chủ chốt trong toàn Đảng bộ Khối.

 Đồng chí Nguyễn Thúy Hà, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HD

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nguyễn Thúy Hà đề nghị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai kiểm điểm, đánh giá, xếp loại theo Quy định 124-QĐ/TW ngày 4/10/2023 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 106-KH/ĐUK ngày 23/11/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, bảo đảm mục đích, yêu cầu, thời gian.

Đối với các chi bộ, hoàn thành kiểm điểm, đánh giá, xếp loại xong trước ngày 5/12, Đảng bộ xong trước ngày 15/12, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh thẩm định xong trước ngày 20/12. Các chi bộ, Đảng bộ trực thuộc khi tiến hành kiểm điểm thông báo thời gian để Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cử cán bộ dự.

Đối với Quy định 125-QĐ/TW ngày 10/10/2023 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong đơn vị sự nghiệp công lập, các cơ quan, đơn vị cần lưu ý quy định này áp dụng đối với Đảng bộ, chi bộ các đơn vị sự nghiệp công lập. Quyết định này nêu cụ thể 6 nhiệm vụ, trong đó nhấn mạnh việc thực hiện chủ trương Bí thư cấp ủy đồng thời là thủ trưởng cơ quan, đơn vị; tổ chức đảng có từ 200 đảng viên trở lên được bố trí cán bộ chuyên trách theo quy định của Ban Bí thư.

Các Đảng bộ, chi bộ cơ sở cần bám sát, thực hiện nghiêm túc Quy định số 05-QĐ/ĐUK ngày 23/11/2023 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về quản lý cán bộ, đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh quản lý đi trong nước và nước ngoài, cùng với một số văn bản khác được quán triệt, triển khai tại hội nghị./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực