Tổng cục Thuế: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng

Thứ ba, 28/11/2023 17:07
(ĐCSVN) - Đảng ủy cơ quan Tổng cục Thuế mới ban hành Chương trình hành động số 40-CTR/ĐU thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII một cách đồng bộ, toàn diện, trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng là một trong 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm được Đảng ủy cơ quan Tổng cục Thuế chú trọng triển khai.
 Đảng uỷ cơ quan Tổng cục Thuế tổ chức hội nghị công bố quyết định đoàn kiểm tra đối với Đảng bộ cơ sở Cục Công nghệ Thông tin (Ảnh: TH)

Thời gian qua, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Thuế luôn quán triệt toàn Đảng bộ coi trọng tự kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, tổ chức cơ sở đảng; Kết hợp kiểm tra, giám sát thường xuyên với kiểm tra, giám sát theo chuyên đề. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc thực hiện Điều lệ Đảng, chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ, sinh hoạt đảng, thực hiện nhiệm vụ công tác, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trách nhiệm nêu gương, quy định về những điều đảng viên không được làm...

Triển khai Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Tổng cục Thuế đã tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với các tổ chức đảng trực thuộc. Trong đó, tập trung kiểm tra, giám sát các nội dung về học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Đảng, hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, của Đảng ủy Bộ Tài chính, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Thuế; Kiểm tra việc ban hành và thực hiện Quy chế làm việc, quy chế phối hợp công tác của cấp ủy và lãnh đạo đơn vị. Đồng thời, kiểm tra giám sát việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Ngoài ra, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Thuế thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp...

Thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác tổ chức Đảng của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Thuế đã thành lập các đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đảng đi vào cuộc sống và thực thi một cách có hiệu quả, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của đơn vị.

Trong quý III/2023 vừa qua, Đảng uỷ cơ quan Tổng cục Thuế đã thành lập các đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ, Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy để kiểm tra, giám sát đối với các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc theo kế hoạch kiểm tra, giám sát năm. Mới đây nhất, ngày 13/11, Đảng uỷ cơ quan Tổng cục Thuế đã tổ chức hội nghị Công bố quyết định đoàn kiểm tra đối với Đảng bộ cơ sở Cục Công nghệ Thông tin.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Chí Hùng - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, Đoàn kiểm tra sẽ tập trung vào các nội dung: Việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng; các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng; quy chế làm việc của cấp ủy; vấn đề đoàn kết nội bộ, nội dung sinh hoạt cấp ủy; thực hành tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí; những lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra vi phạm.

Phó Bí thư Đảng uỷ Vũ Chí Hùng yêu cầu các thành viên đoàn kiểm tra nêu cao tinh thần trách nhiệm, quá trình kiểm tra đảm bảo nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điểm, đúng nguyên tắc, quy định của Đảng. Đảng bộ cơ sở Cục Công nghệ Thông tin cần chấp hành nghiêm túc quy định của Đảng về thực hiện quyết định, kế hoạch, lịch trình kiểm tra, xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra, trong đó làm rõ những kết quả đạt được, chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, chuẩn bị tốt nội dung, báo cáo, cung cấp hồ sơ, số liệu đảm bảo khách quan, trung thực đầy đủ để phục vụ đoàn kiểm tra trong thời gian tới./.

M.P

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực