Vĩnh Phúc: Nhiều kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội trong 10 tháng năm 2023

Thứ tư, 15/11/2023 14:56
(ĐCSVN) - Với sự quyết tâm cao độ của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, trong 10 tháng năm 2023, Vĩnh Phúc đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội.

Nhiều kết quả nổi bật

Theo UBND tỉnh Vĩnh Phúc, trong 10 tháng năm 2023, địa phương có nhiều thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, kinh tế đất nước đang tiếp tục từng bước phục hồi sau đại dịch; các chính sách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, khơi thông các điểm nghẽn được Trung ương và tỉnh quan tâm ban hành, tổ chức triển khai mạnh mẽ. Trung ương tăng cường phân cấp, phân quyền cho địa phương; ban hành các cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh; tạo điều kiện thuận lợi cho các tỉnh, thành phố chủ động, linh hoạt trong điều hành, phát triển kinh tế - xã hội. Các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII được tỉnh xây dựng và triển khai đồng bộ. Đến nay, hầu hết các cơ chế, chính sách đã hoàn thiện, là điều kiện thuận lợi để các cấp, các ngành chủ động thực hiện theo kế hoạch. Tỉnh ủy, UBND tỉnh sớm dự báo các khó khăn, vướng mắc và tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh,…

Đi cùng với những thuận lợi trên là các thách thức hiện hữu khi tỉnh Vĩnh Phúc có độ mở kinh tế cao, nhiều doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng toàn cầu chịu tác động của kinh tế thế giới, sản xuất, kinh doanh gặp khó khăn.

Trong bối cảnh trên, tỉnh Vĩnh Phúc đã tập trung cao độ, quyết liệt triển khai các Chương trình, Kế hoạch, Đề án cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và các chính sách của Trung ương. Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, giao nguồn lực, gắn trách nhiệm với người đứng đầu cơ quan, tổ chức. Đồng thời, tổ chức, triển khai sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả các Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch vào thực tiễn; tập trung cao độ cho công tác kiểm tra, giám sát, rà soát các “lỗ hổng” trong công tác quản lý nhà nước các ngành, lĩnh vực. Tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; tập trung xử lý những nhiệm vụ, công việc thường xuyên, đồng thời quyết liệt giải quyết những vấn đề còn tồn đọng kéo dài và những vấn đề đột xuất phát sinh…

Với sự quyết tâm cao độ của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, trong 10 tháng năm 2023, Vĩnh Phúc đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội.

Cụ thể, kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước thực hiện 10 tháng năm 2023 đạt 21.800 tỷ đồng, đạt 67,3% dự toán, Trong đó, thu nội địa 17.900 tỷ đồng, đạt 65,3% dự toán; thu xuất nhập khẩu 3.900 tỷ đồng, đạt 78% dự toán. Chi ngân sách địa phương, ước thực hiện chi 10 tháng năm 2023 là 14.699 tỷ đồng, đạt 76,2% dự toán, trong đó, chi đầu tư phát triển 6.850 tỷ đồng, đạt 93% so với dự toán, đạt 258,2% so với cùng kỳ; chi thường xuyên 7.800 tỷ đồng, đạt 71,8% so với dự toán.

Các hoạt động xúc tiến đầu tư được đẩy mạnh. Theo đó, tỉnh đã tổ chức thành công chuyến xúc tiến đầu tư tại Hoa Kỳ với nhiều cuộc làm việc với các doanh nghiệp, quỹ đầu tư và một số tổ chức xúc tiến thương mại tại Hoa Kỳ; tiếp đón và làm việc với hàng chục đoàn các nhà đầu tư từ các nước đến thăm, tìm hiểu môi trường của tỉnh. Kết quả thu hút đầu tư có nhiều khởi sắc, số vốn FDI tăng cao so với cùng kỳ năm trước, vượt kế hoạch năm đề ra và số vốn DDI tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước và vượt hơn bốn lần so với kế hoạch năm. Cụ thể, 10 tháng năm 2023, tỉnh đã thu hút đầu tư đạt gần 558 triệu USD vốn đầu tư FDI, đồng thời, đã thu hút đạt hơn 21 nghìn tỷ đồng vốn DDI.

10 tháng năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của Vĩnh Phúc đạt 66.822,4 tỷ đồng, tăng 20,65% so với cùng kỳ. (Ảnh: B.T)

Bên cạnh đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành và doanh thu dịch vụ tiêu dùng khác tháng 10 của tỉnh ước đạt 6.980,5 tỷ đồng. Tính chung 10 tháng năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 66.822,4 tỷ đồng, tăng 20,65% so với cùng kỳ.

Cùng với những kết quả trên, chính sách hỗ trợ, giải quyết việc làm, chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo...tiếp tục được tỉnh Vĩnh Phúc quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Thị trường lao động dần ổn định và phát triển theo hướng linh hoạt, hiệu quả góp phần ổn định xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách trong các tháng cuối năm

Các tháng cuối năm 2023, nhiệm vụ đặt ra hết sức khó khăn, đòi hỏi các cấp, các ngành cần tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người sản xuất mở rộng sản xuất, sử dụng hết năng lực hiện có, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh…

Do vậy, UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, toàn tỉnh sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách. Cụ thể, tổ chức triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ phục hồi, phát triển kinh tế, nhất là các chính sách về tài chính, tín dụng trên địa bàn tỉnh. Điều hành chi ngân sách hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả, ưu tiên thực hiện các chế độ, chính sách đã ban hành liên quan đến chế độ chi cho con người, chính sách an sinh xã hội, các nhiệm vụ, chương trình, dự án cấp bách, trọng điểm của tỉnh.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo các Tổ chức tín dụng cấp tín dụng hướng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận vốn, góp phần hạn chế tín dụng đen; triển khai hiệu quả Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp. Đẩy mạnh triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các Chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hỗ trợ lãi suất 2% từ nguồn ngân sách nhà nước theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP, chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ...

Đồng thời, quyết liệt trong công tác chỉ đạo điều hành để hoàn thành Kế hoạch đầu tư công năm 2023. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; triển khai nhanh các thủ tục đầu tư, phối hợp tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về giải phóng mặt bằng. Tổ chức lập kế hoạch chi tiết từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến triển khai thi công, nghiệm thu và thanh quyết toán đảm bảo phù hợp tiến độ chung của dự án theo quy định.

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh tăng cường khuyến khích các đơn vị kinh doanh du lịch đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch; nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch; đẩy mạnh hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch trong nước và quốc tế; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và ý thức cộng đồng địa phương về phát triển du lịch.

Trong các tháng cuối năm, Vĩnh Phúc phấn đấu hỗ trợ tạo việc làm, phát triển thị trường lao động (Ảnh minh họa: B.T)

Bên cạnh đó, Vĩnh Phúc phấn đấu tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác giảm nghèo năm 2023. Triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách của Trung ương, của tỉnh về công tác lao động, người có công và công tác xã hội. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các chiến lược, chương trình, kế hoạch, đề án về việc làm, hỗ trợ tạo việc làm, phát triển thị trường lao động, dịch vụ việc làm; thu thập, lưu trữ, tổng hợp, phân tích, dự báo, phổ biến và quản lý thông tin thị trường lao động của tỉnh. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi. Thực hiện tốt nhiệm vụ công tác về bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh,…/.

Minh Vân

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực