BHXH Hậu Giang: Nâng cao chất lượng công nhận sáng kiến cơ sở

Thứ ba, 05/12/2023 16:29
(ĐCSVN) - Năm 2023, Thường trực Hội đồng sáng kiến cơ sở BHXH tỉnh Hậu Giang (Phòng Tổ chức cán bộ) đã tiếp nhận tổng cộng 58 đơn đề nghị công nhận sáng kiến cơ sở hợp lệ, đúng quy định. Sau khi tiếp nhận, Phòng Tổ chức cán bộ đã tổng hợp, thẩm định phân loại theo nhiều lĩnh vực khác nhau như: Phát triển người tham gia, thu và giảm nợ BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); tuyên truyền; quản trị văn phòng; một cửa; giám định BHYT; giải quyết và chi trả chế độ BHXH, BHYT; ứng dụng công nghệ thông tin; công tác thanh tra - kiểm tra;...
Các sáng kiến về phát triển người tham gia luôn được chú trọng nhân rộng 

Trong những năm qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Hậu Giang đã công nhận nhiều sáng kiến có tính thực tiễn cao và được nhân rộng trong toàn đơn vị.

Năm 2023, Thường trực Hội đồng sáng kiến cơ sở BHXH tỉnh Hậu Giang (Phòng Tổ chức cán bộ) đã tiếp nhận tổng cộng 58 đơn đề nghị công nhận sáng kiến cơ sở hợp lệ, đúng quy định. Sau khi tiếp nhận, Phòng Tổ chức cán bộ đã tổng hợp, thẩm định phân loại theo nhiều lĩnh vực khác nhau như: Phát triển người tham gia, thu và giảm nợ BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); tuyên truyền; quản trị văn phòng; một cửa; giám định BHYT; giải quyết và chi trả chế độ BHXH, BHYT; ứng dụng công nghệ thông tin; công tác thanh tra - kiểm tra;...

Theo đó, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ đã có những nhận xét, đánh giá đối với từng đơn đề nghị công nhận sáng kiến cơ sở được giao thẩm định, với các tiêu chí theo quy định hiện hành, bao gồm: Hình thức trình bày sáng kiến; tính mới, tính sáng tạo; khả năng áp dụng, nhân rộng; khả năng mang lại lợi ích thiết thực. Đặc biệt năm 2023, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công nhận sáng kiến cơ sở, Phòng Tổ chức cán bộ tham mưu Chủ tịch Hội đồng sáng kiến cơ sở BHXH tỉnh mở rộng thành viên họp Hội đồng là Giám đốc BHXH các huyện, thị xã, thành phố để có thể đánh giá khách quan hơn về tính khả thi và tính hiệu quả tại từng đơn vị cơ sở. Từ đó, góp phần giúp cho Hội đồng sáng kiến cơ sở BHXH tỉnh đánh giá đúng hơn những ưu điểm, hạn chế của các sáng kiến. 

Nhìn chung, đa số các đơn đề nghị công nhận sáng kiến cơ sở được trình bày đúng quy định, các giải pháp đều có tính mới, phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị. Một số giải pháp đã được áp dụng có hiệu quả và có khả năng nhân rộng trong toàn hệ thống BHXH tỉnh. Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn đề nghị công nhận sáng kiến cấp cơ sở chưa có tính mới; chưa đề xuất được giải pháp nổi bật, sáng tạo; chưa đánh giá và nêu bật được hiệu quả, lợi ích mang lại so với trước và sau khi áp dụng sáng kiến;...

Qua thảo luận, phân tích tính mới, tính hiệu quả, khả năng áp dụng và nhân rộng của các sáng kiến, Hội đồng sáng kiến cơ sở BHXH tỉnh Hậu Giang đã xem xét, cho ý kiến đối với 58 sáng kiến cơ sở của các tác giả, nhóm tác giả. Kết quả có 34/58 sáng kiến đủ tiêu chuẩn đề nghị Chủ tịch Hội đồng sáng kiến cơ sở BHXH tỉnh công nhận sáng kiến cơ sở năm 2023; đồng thời, đề nghị Hội đồng sáng kiến BHXH Việt Nam xét công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng cấp ngành cho 02 sáng kiến: “Giải pháp phối hợp với Ngành Y tế và chủ động tham gia Hội thi tuyên truyền Cải cách hành chính để tăng tỷ lệ khám chữa bệnh BHYT bằng Căn cước công dân gắn chíp địa bàn tỉnh Hậu Giang” và “Giải pháp chủ động tổ chức các Hội thảo chuyên đề và tham mưu Huyện, Thị, Thành ủy ban hành văn bản thực hiện mô hình "Đảng viên là tuyên truyền viên chính sách BHXH, BHYT" để nâng cao tính bền vững và tỷ lệ người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình”.

Trên cơ sở các sáng kiến được công nhận tại Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 30/10/2023 của Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang về việc công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2023, Chủ tịch Hội đồng sáng kiến cơ sở BHXH tỉnh yêu cầu lãnh đạo Văn phòng, các phòng nghiệp vụ phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ lựa chọn và giới thiệu các sáng kiến có giải pháp hay, mô hình mới được áp dụng trong thực tiễn mang lại hiệu quả cao, giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc để nhân rộng trong toàn hệ thống BHXH tỉnh, cũng như giới thiệu tại Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023 của Cụm Thi đua huyện, Cụm Thi đua số X và BHXH Việt Nam. Đồng thời, đề xuất khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có sáng kiến, giải pháp công tác đem lại hiệu quả thiết thực góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Có thể thấy, với áp lực khối lượng công việc ngày càng tăng, trong khi số lượng biên chế không tăng thêm thì áp dụng các sáng kiến vào công tác giúp cho việc thực hiện nhiệm vụ thuận tiện, dễ dàng và nhanh chóng hơn, điều này cũng góp phần giúp BHXH tỉnh Hậu Giang thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được BHXH Việt Nam giao năm 2023./.

Mỹ Như

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực