Ảnh minh họa. (Nguồn: Thu Hòa)

Ngoài việc thực hiện mua bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách xã hội, hộ nghèo theo quy định của nhà nước, Hưng Yên đã thực hiện hỗ trợ 100% phí mua thẻ mua bảo hiểm y tế cho trên 36 nghìn người thuộc diện hộ cận nghèo.

Từ 1/1/2018 sẽ hỗ trợ 100% phí mua thẻ mua bảo hiểm y tế người có đủ 30 năm tuổi Ðảng trở lên chưa được cấp thẻ mua bảo hiểm y tế, người làm công việc thu gom rác thải ở thôn, xóm, khu phố. Và đang tiếp tục xem xét hỗ trợ đối với người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp có mức sống trung bình và học sinh phổ thông ở các bậc học.

Cùng với các chính sách hỗ trợ mạng lưới phục vụ phát triển, công tác tuyên truyền vận động hiệu quả nên đối tượng tham gia mua bảo hiểm y tế toàn tỉnh năm nay đã tăng mạnh, với gần  948 nghìn người tham gia, tăng gấp trên 40 lần so với năm 1997, tỷ lệ bao phủ đạt gần 81%, vượt 1,14% chỉ tiêu giao của Thủ tướng Chính phủ./.  

Nguyễn Sơn