Tổng cục CNQP đẩy mạnh sáng tạo vì một nền công nghiệp quốc phòng lưỡng dụng

Thứ sáu, 09/02/2024 22:11
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Năm 2024, với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện các mặt công tác, phấn đấu đạt kết quả cao hơn năm 2023; Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tập trung đẩy mạnh thực hiện 02 khâu đột phá “Nâng cao năng lực nghiên cứu, thiết kế, chế tạo vũ khí trang bị” và “Nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp” đã xác định trong Nghị quyết của Đảng ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (CNQP) nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Báo cáo công tác của Tổng cục nêu rõ, năm 2023, với tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, Đảng ủy, Chỉ huy đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn Tổng cục nỗ lực phấn đấu, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2023, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

leftcenterrightdel
Tổng cục luôn quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vì một nền công nghiệp quốc phòng lưỡng dụng (Ảnh: PV) 

Năm 2023 ghi nhận nhiều dấu ấn xuất sắc trong công tác của Tổng cục

Đáng chú ý, phải kể đến việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Bộ Quốc phòng các nội dung xây dựng, phát triển CNQP như: Đã tích cực, chủ động, tham mưu chiến lược với Chính phủ, Bộ Quốc phòng hành Chương trình hành động và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh phát triển CNQP. Tham mưu cho Bộ Quốc phòng đầu tư tiềm lực CNQP, xây dựng và thẩm định, triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án đầu tư phát triển CNQP và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm; ban hành các văn bản pháp quy trong CNQP.

Song song, công tác nghiên cứu, chế tạo sản phẩm mới đạt được nhiều kết quả tích cực. Tiếp tục thực hiện 150 đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp (16 cấp quốc gia, 52 cấp Bộ Quốc phòng, 82 cấp Tổng cục); trong đó, đã đánh giá, nghiệm thu 32 đề tài, nhiệm vụ và có 28 đề tài, nhiệm vụ được áp dụng vào sản xuất.

Bên cạnh đó, tập trung mọi nguồn lực triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất quốc phòng và kinh tế. Tổ chức sản xuất vũ khí lục quân; đóng tàu quân sự và sản xuất kinh tế; đã hoàn thành sản xuất, sửa chữa 91/91 chủng loại sản phẩm quốc phòng từ các nguồn ngân sách bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đạt được cao hơn so với năm 2022.

Ngoài ra, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại và hợp tác quốc tế về CNQP. Chủ động tham mưu với Bộ Quốc phòng cụ thể hóa các thỏa thuận hợp tác về CNQP với các nước; tham gia có hiệu quả trưng bày sản phẩm Việt Nam tại Diễn đàn kỹ thuật quân sự quốc tế ARMY-2023 tại Nga và các Hội chợ triển lãm quốc tế được các đối tác đánh giá cao.

Đồng thời, tổ chức tốt công tác huấn luyện, đào tạo. Làm tốt công tác chuẩn bị, tham gia diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu 3 và diễn tập tiến công trên địa bàn Tây Nguyên, diễn tập DT-23 đạt kết quả tốt. Công tác hành chính văn phòng, pháp chế, chuyển đổi số được triển khai tích cực.

Hơn thế nữa, còn chấp hành nghiêm pháp luật, quy định về công tác tài chính, bảo toàn vốn doanh nghiệp. Bảo đảm hậu cần, kỹ thuật đầy đủ, kịp thời cho các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất. Xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe, phòng chống bệnh nghề nghiệp và phòng, chống dịch bệnh.

leftcenterrightdel
 Hội nghị ra Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ năm 2023 (Ảnh: PV)

Đặc biệt, triển khai hiệu quả tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các mặt hoạt động; nền nếp, chất lượng, hiệu quả trên từng mặt công tác đã có nhiều chuyển biến tốt. Tiến hành sơ tổng kết các Nghị quyết về lãnh đạo công tác trọng yếu đạt hiệu quả thiết thực. Vượt qua mọi khó khăn thách thức doanh thu toàn Tổng cục năm 2022 thu về hơn 29 tỷ đồng, đạt 105,0% so với năm 2022; thu nhập bình quân 14,2 triệu đồng/người/tháng.

Cũng theo Báo cáo của Tổng cục, mỗi nhiệm vụ quan trọng, mỗi mặt công tác của Tổng cục đều được các cơ quan báo chí trong và ngoài Quân đội đồng hành, động viên, khích lệ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động trong toàn quân và Nhân dân cả nước, qua đó, góp phần khẳng định vị trí, vai trò của ngành Công nghiệp quốc phòng trong thời kỳ mới. Că năm 2023, đã có hơn 1.000 bài viết, phóng sự, phim tài liệu và tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các hoạt động của Tổng cục và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục gấp 1,8 lần so với năm 2022...

Có thể nói, các hoạt động của Tổng cục đã được tuyên truyền kịp thời, sâu rộng trên các báo, đài, góp phần tích cực vào việc định hướng, cổ vũ, động viên cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động trong toàn Tổng cục; đưa hình ảnh CNQP hoà nhập vào sự phát triển chung của công nghiệp quốc gia, tạo được sự đồng thuận, sẻ chia của cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân và đông đảo các tầng lớp Nhân dân đối với ngành CNQP.

Quyết tâm thực hiện thắng lợi, toàn diện các mặt công tác năm 2024

Căn cứ kết quả hoạt động, Tổng cục CNQP đề xuất nhiệm vụ năm 2024, với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện các mặt công tác, phấn đấu đạt kết quả cao hơn năm 2023, Tổng cục tập trung đẩy mạnh thực hiện 02 khâu đột phá “Nâng cao năng lực nghiên cứu, thiết kế, chế tạo vũ khí trang bị” và “Nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp” đã xác định trong Nghị quyết của Đảng ủy Tổng cục nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó, tập trung hoàn thành một số nhiệm vụ trọng tâm, như: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị; Triển khai sắp xếp doanh nghiệp theo chỉ đạo của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, phát triển, sản xuất VKTBKT mới, đáp ứng yêu cầu trang bị xây dựng Quân đội chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đặc biệt chú trọng bảo đảm an toàn tuyệt đối trong sản xuất. Thực hiện tốt các khâu đột phá trong sản xuất kinh tế, đẩy mạnh xúc tiến thương mại; Tăng cường các hoạt động đối ngoại CNQP.

leftcenterrightdel
Khen thưởng nhân dịp tổng kết phong trào công nhân và hoạt động công đoàn Tổng cục 2023 (Ảnh: PV) 

Để bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024, tạo tiền đề quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, Tổng cục CNQP triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời mong muốn các cơ quan thông tấn báo chí phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền tích cực.

Theo đó, Tổng cục sẽ tập trung thực hiện Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị và các Kế hoạch trọng điểm. Ứng dụng linh hoạt, sáng tạo những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; tiếp tục đổi mới đột phá vào công tác khoa học công nghệ, triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, chương trình khoa học công nghệ. Tập trung nguồn lực, hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 đảm bảo các chỉ tiêu tăng trưởng theo Nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy Tổng cục. Hoàn thành nhiệm vụ sản xuất quốc phòng đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn; giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc kỹ thuật phát sinh trong quá trình sản xuất; duy trì và nâng cao chất lượng công tác bảo đảm kỹ thuật, công nghệ, hạ giá thành sản phẩm.

Thực hiện có hiệu quả các nội dung hợp tác quốc tế và đối ngoại quân sự, tích cực hội nhập quốc tế, đa phương hóa, đa dạng hóa các mối quan hệ trong lĩnh vực CNQP. Đẩy mạnh, tạo bước đột phá trong hoạt động xúc tiến thương mại, xuất khẩu sản phẩm quốc phòng, kinh tế. Triển khai các thỏa thuận hợp tác CNQP với các nước có nền CNQP hiện đại trong công tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ sản xuất các loại VKTB tiên tiến. Chủ động làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt, tổ chức triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam vào cuối năm.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có nền nếp, hiệu quả các mặt công tác Đảng, công tác chính trị. Đẩy mạnh tuyên truyền về các hoạt động của Tổng cục trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác nghiên cứu khoa học, các hoạt động công tác chính sách, dân vận, Đại hội thi đua toàn quân, gương người tốt, việc tốt...

Thực hiện nghiêm các quy định về công tác bảo vệ bí mật, bảo vệ chính trị nội bộ. Xây dựng đội ngũ cán bộ của Tổng cục có số lượng và cơ cấu hợp lý, chất lượng ngày càng cao, nhất là ở cơ quan và các viện nghiên cứu. Tăng cường đối thoại, nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của cán bộ, công nhân viên, người lao động.

Với mục tiêu, chương trình kế hoạch nêu trên, bước sang năm 2024, Tổng cục CNQP tin tưởng và hy vọng đơn vị sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Quân đội giao phó./.

Hà Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực