Vai trò của phúc lợi xã hội trong việc đảm bảo tính bền vững của chính sách xã hội

Vai trò của phúc lợi xã hội trong việc đảm bảo tính bền vững của chính sách xã hội

(ĐCSVN)- Phúc lợi xã hội là một bộ phận thu nhập quốc dân của xã hội được sử dụng để đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần của các thành viên xã hội... Phúc lợi xã hội chính là biện pháp của Nhà nước và xã hội nhằm khắc phục những “thất bại”, khuyết tật vốn có của thị trường nhằm làm giảm thiểu sự bất công bằng trong xã hội, bảo đảm cho các thành viên đều có thể thụ hưởng những thành quả chung của xã hội.
TP Điện Biên Phủ Vượt khó, làm tốt công tác trợ giúp xã hội năm 2021
TP Điện Biên Phủ: Vượt khó, làm tốt công tác trợ giúp xã hội năm 2021
(ĐCSVN) – Năm 2021 do tình hình dịch bệnh diễn biến khó lường, các chính sách xã hội triển khai gặp nhiều khó khăn hơn năm 2020, tuy nhiên công tác...
Hà Tĩnh Kết quả chủ yếu thực hiện công tác trợ giúp xã hội
Hà Tĩnh: Kết quả chủ yếu thực hiện công tác trợ giúp xã hội
(ĐCSVN) - Thực hiện kế hoạch công tác năm 2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Tĩnh đã nỗ lực chỉ đạo tổ chức thực hiện chính sách trợ giúp xã...
Cải thiện một bước đời sống của đối tượng bảo trợ xã hội
Cải thiện một bước đời sống của đối tượng bảo trợ xã hội
(ĐCSVN)- Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 20/2021/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội (TGXH) đối với đối tượng bảo trợ xã hội (sau...
Hoàn thiện chính sách pháp luật về Tư pháp người chưa thành niên
Hoàn thiện chính sách pháp luật về Tư pháp người chưa thành niên

(ĐCSVN)- Hệ thống pháp luật điều chỉnh đối với người chưa thành niên đã tương đối đầy đủ, phù hợp với quan điểm, chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước và quốc tế. Tuy nhiên, hệ thống pháp luật này vẫn còn những hạn chế, bất cập trong quá trình triển khi thi hành trên thực tiễn.

Mường Nhé Điện Biên  Thực hiện có hiệu quả công tác Người cao tuổi năm 2021
Mường Nhé (Điện Biên): Thực hiện có hiệu quả công tác Người cao tuổi năm 2021

(ĐCSVN) – Năm 2021, huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên) đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn thực hiện có hiệu quả công tác Người cao tuổi (NCT), tạo điều kiện giúp người cao tuổi trên địa bàn sống vui, sống khỏe, sống có ích. Qua đó góp phần quan trọng hoàn thành nhiệm vụ kinh tế, xã hội tạo tiền đề cho thực hiện tốt công tác Người cao tuổi năm 2022.

Tuyên Quang Thực hiện hiệu quả chính sách trợ giúp xã hội
Tuyên Quang: Thực hiện hiệu quả chính sách trợ giúp xã hội

(ĐCSVN) - Trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang luôn đảm bảo 100% đối tượng bảo trợ xã hội đủ điều kiện đều được hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng, thường xuyên rà soát, nắm chắc tình hình đời sống nhân dân, trợ giúp kịp thời cho các hộ gia đình gặp tai nạn rủi ro, bị thiệt hai do thiên tai, hỏa hoạn, bị thiếu lương thực.

Nỗ lực triển khai quy định mới về chính sách trợ giúp xã hội
Nỗ lực triển khai quy định mới về chính sách trợ giúp xã hội

(ĐCSVN)- Thực hiện Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội (sau đây xin gọi là Nghị định 20) và Thông tư số 02 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 20 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, đến thời điểm hiện nay, các tỉnh, thành phố trong cả nước đã ban hành Nghị quyết, kế hoạch, văn bản hướng dẫn huyện, xã tổ chức thực hiện bảo đảm đối tượng đang hưởng chính sách trợ giúp xã hội được chuyển sang hưởng mức mới từ ngày 1/7/2021.

Lộc Hà Hà Tĩnh  Thực hiện chính sách trợ giúp xã hội với đối tượng bảo trợ xã hội có nhiều khởi sắc
Lộc Hà (Hà Tĩnh): Thực hiện chính sách trợ giúp xã hội với đối tượng bảo trợ xã hội có nhiều khởi sắc

(ĐCSVN) - Ngay sau khi có Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và của tỉnh Hà Tĩnh ngày 27/7/2021, UBND huyện Lộc Hà đã tích cực chủ động đạo các xã, thị trấn thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trợ giúp xã hội kịp thời, đúng đối tượng, quy trình, thủ tục; tổ chức thực hiện chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn theo đúng quy định. Nhờ đó mà tình hình thực hiện chính sách trợ giúp xã hội và hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn đã có nhiều khởi sắc.

Tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội lên 360 000 đồng tháng
Tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội lên 360.000 đồng/tháng

(ĐCSVN) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; trong đó điều chỉnh mức chuẩn trợ giúp xã hội lên 360.000 đồng/tháng áp dụng từ ngày 1/7/2021.