Thu hút và phát huy hiệu quả hơn nữa nguồn kiều hối trong xây dựng đất nước

Thu hút và phát huy hiệu quả hơn nữa nguồn kiều hối trong xây dựng đất nước

(ĐCSVN) - Năm 2022 khép lại, Ngân hàng Thế giới (WB) và Tổ chức hợp tác quốc tế về người di cư (KNOMAD) dự báo lượng kiều hối về Việt Nam tăng 4,4% so với năm 2021. Làm thế nào để phát huy hiệu quả nguồn kiều hối đầu tư về Việt Nam là một bài toán đặt ra cho đất nước những năm tới?
Phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài trong công cuộc xây dựng đất nước
Phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài trong công cuộc xây dựng đất nước
(ĐCSVN) - Nhận thức được vai trò, nguồn lực quan trọng của người Việt Nam ở nước ngoài, Đảng ta không ngừng đổi mới tư duy, đề ra đường lối, chính...
Tăng cường phối hợp truyền thông xúc tiến thương mại với Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài
Tăng cường phối hợp truyền thông xúc tiến thương mại với Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài
(ĐCSVN) - Ngày 10/11, tại trụ sở Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tiến sĩ Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã có...