Dự thảo các văn kiện Đại hội XIII – Nhất quán quan điểm lấy dân làm gốc”

Dự thảo các văn kiện Đại hội XIII – Nhất quán quan điểm "lấy dân làm gốc”

(ĐCSVN)- Một trong những nội dung rất quan trọng của Đại hội XIII là Đại hội sẽ thảo luận và thông qua dự thảo các văn kiện, trong đó văn kiện trung tâm là Báo cáo chính trị.
Kỳ tích từ ý Đảng, lòng dân
Kỳ tích từ ý Đảng, lòng dân
(ĐCSVN) - Từ khi bắt đầu công cuộc đổi mới đến nay, chưa có khi nào đất nước ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức và nhiều yếu tố bất định...
Bộ Ngoại giao bổ nhiệm 2 lãnh đạo cấp vụ
Bộ Ngoại giao bổ nhiệm 2 lãnh đạo cấp vụ
(ĐCSVN) - Ngày 29/12, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trao quyết định bổ nhiệm, phân công...
Nhiều điểm mới trong công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng
Nhiều điểm mới trong công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng
(ĐCSVN) – Theo đồng chí Nguyễn Đức Hà, quy trình công tác nhân sự Đại hội XIII được chuẩn bị rất chặt chẽ, công phu và có nhiều điểm mới so với nhiệm...