Văn hóa- sức mạnh nội sinh quan trọng đảm bảo sự phát triển bền vững

Văn hóa- sức mạnh nội sinh quan trọng đảm bảo sự phát triển bền vững

(ĐCSVN) – Với quan điểm: Văn hóa là nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng đảm bảo sự phát triển bền vững, trong những năm qua tỉnh Quảng Nam đã tập trung quan tâm đầu tư cho phát triển văn hóa...
F1 ở chung cư muốn cách ly tại nhà cần được sự đồng ý của ai
F1 ở chung cư muốn cách ly tại nhà cần được sự đồng ý của ai?
(ĐCSVN) - Báo nhận được nhiều câu hỏi của bạn đọc thắc mắc về các trường hợp F1 sống ở chung cư nếu muốn cách ly tại nhà có cần được sự đồng ý của các...
Việc đầu tư xây dựng Nhà hiệu bộ Trường tiểu học Cửa Dương 1 có sai phạm
Việc đầu tư xây dựng Nhà hiệu bộ Trường tiểu học Cửa Dương 1 có sai phạm?
(ĐCSVN) - Liên quan đến vụ việc công dân Lê Trí Minh tố cáo các dấu hiệu vi phạm pháp luật của nguyên Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc (nay là thành phố...
Đại dịch COVID-19 có được cắt giảm lao động không
Đại dịch COVID-19 có được cắt giảm lao động không?
(ĐCSVN) - Nhiều bạn đọc gửi câu hỏi tới Báo thắc mắc về việc công ty gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và muốn cắt giảm bớt một phần lao động có được...