Không thể phủ nhận thành quả trong phòng, chống dịch COVID-19 của Việt Nam

Không thể phủ nhận thành quả trong phòng, chống dịch COVID-19 của Việt Nam

(ĐCSVN) - Dịch COVID đã gây hậu quả nặng nề cả về kinh tế, đời sống, việc làm, sức khỏe, tính mạng con người. Thế giới đã và đang trải qua 4 làn sóng dịch, chưa có nhà khoa học nào khẳng định một cách chắc chắn đến bao giờ dịch COVID -19 hoàn toàn chấm dứt trên phạm vi toàn cầu. WHO và nhiều nhà khoa học nhận định COVID-19 nguy hiểm hơn một số dịch bệnh gây chết người đã từng xuất hiện trong lịch sử nhân loại.
Bài 5 Kết tình ý nghĩa và thiết thực trong quan hệ hai nước Việt - Lào
Bài 5: Kết tình ý nghĩa và thiết thực trong quan hệ hai nước Việt - Lào
(ĐCSVN) – Khép lại những ngày khẩn trương hỗ trợ nước bạn Lào trong phòng, chống dịch COVID-19, Phó Thủ tướng Chính phủ Lào Kikeo Khaykhamphithoune,...
Bài 4 Nghĩa tình Việt – Lào được các chuyên gia y tế hai nước bồi đắp thêm
Bài 4: Nghĩa tình Việt – Lào được các chuyên gia y tế hai nước bồi đắp thêm
(ĐCSVN) - Thực hiện Quyết định 2321/QĐ-BYT ngày 9/05/2021 v/v cử công chức, viên chức đi công tác nước ngoài, với nhiệm vụ được giao “hỗ trợ Lào trong...
Bài 3 Hỗ trợ thủ đô Vientiane phòng, chống dịch bệnh COVID-19 an toàn
Bài 3: Hỗ trợ thủ đô Vientiane phòng, chống dịch bệnh COVID-19 an toàn
(ĐCSVN) - Tiếp tục hành trình hỗ trợ CHDCND Lào trong công tác phòng, chống COVID-19, Đoàn chuyên gia Bộ Y tế đã có hoạt động kiểm soát và phòng ngừa...