Công khai thông tin giá thuốc, vật tư y tế để ổn định giá cả

Công khai thông tin giá thuốc, vật tư y tế để ổn định giá cả

(ĐCSVN) - Bộ Tài chính đã có văn bản gửi Bộ Y tế về công bố giá thị trường các mặt hàng trang thiết bị, vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19; đồng thời, báo cáo Thủ tướng chỉ đạo bộ này thường xuyên cập nhật và công khai thông tin giá thuốc, vật tư y tế để ổn định giá cả.
Hà Giang Chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân
Hà Giang: Chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân
(ĐCSVN) - Nhằm đảm bảo cho mọi người dân đều có khả năng tiếp cận với các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe có chất lượng ngay tại cơ sở; những năm qua,...
Cát Hải tiên phong trong xây dựng nông thôn mới ở Hải Phòng
Cát Hải tiên phong trong xây dựng nông thôn mới ở Hải Phòng
(ĐCSVN) - Quyết định 1531/QĐ-TTg đã công nhận huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Đây là huyện đầu tiên của thành phố...
Truyền thông giáo dục giới tính cho vị thành niên, thanh niên
Truyền thông giáo dục giới tính cho vị thành niên, thanh niên
(ĐCSVN) - Để nâng cao kiến thức, kỹ năng và hành vi của cho vị thành niên, thanh niên trong việc tự bảo vệ nâng cao sức khoẻ bản thân, Khoa chăm sóc...