Quân dân đoàn kết, giữ vững biên cương

Quân dân đoàn kết, giữ vững biên cương

(ĐCSVN) - Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, những năm qua, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Điện Biên đã chủ động khắc phục khó khăn, tích cực làm tốt công tác dân vận, xây dựng và củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt quân - dân, góp phần giữ vững chủ quuyền biên giới quốc gia.
Quân khu 9 xuất quân tăng cường TP Hồ Chí Minh chống dịch
Quân khu 9 xuất quân tăng cường TP. Hồ Chí Minh chống dịch
(ĐCSVN) - Hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt của Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua...
Làm rõ các nội hàm “đặc thù”, “đặc biệt” và “tinh nhuệ” của lực lượng Cảnh sát Cơ động
Làm rõ các nội hàm “đặc thù”, “đặc biệt” và “tinh nhuệ” của lực lượng Cảnh sát Cơ động
(ĐCSVN) - Tiếp tục Chương trình phiên họp thứ 3, ngày 21/9, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội...
Tỉnh Tuyên Quang ủng hộ nhân dân TP Hồ Chí Minh 110 tấn nông sản
Tỉnh Tuyên Quang ủng hộ nhân dân TP Hồ Chí Minh 110 tấn nông sản
(ĐCSVN) - Ngày 21/9, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Quốc phòng tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đã tổ chức Lễ tiếp nhận, bàn giao...