Trên 3,2 triệu lượt người dự thi trắc nghiệm tìm hiểu lịch sử Đảng

Trên 3,2 triệu lượt người dự thi trắc nghiệm tìm hiểu lịch sử Đảng

(ĐCSVN) - Sau 4 tháng phát động, hôm nay (30/12/2019), Cuộc thi trắc nghiệm Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam trên mạng VCNet đã kết thúc. Cuộc thi đã thu hút trên 3,2 triệu lượt người tham gia dự thi.
Bạn Lê Thị Thảo đạt giải Nhất Cuộc thi tuần 17
Bạn Lê Thị Thảo đạt giải Nhất Cuộc thi tuần 17
(ĐCSVN) – Ban Tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam chúc mừng bạn Lê Thị Thảo, Cục Thi hành án, Quân khu 7,...
Kết hợp giữa xây và chống trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Kết hợp giữa "xây" và "chống" trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Với quan điểm “Nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật. Kết hợp giữa "xây" và "chống"; "xây" là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu...
Đường lối đối ngoại của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII - Một tầm cao mới
Đường lối đối ngoại của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII - Một tầm cao mới
Đại hội XII của Đảng đã đặt ra yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình và tạo điều...
Bạn Nguyễn Thị Thanh Mai đoạt giải Nhất tuần 12 Cuộc thi tìm hiểu 90 năm lịch sử của Đảng
Bạn Nguyễn Thị Thanh Mai đoạt giải Nhất tuần 12 Cuộc thi tìm hiểu 90 năm lịch sử của Đảng

(ĐCSVN) – Ban Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam chúc mừng bạn Nguyễn Thị Thanh Mai, Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Bến Tre là người đạt giải Nhất tuần 12 (11-18/11). Điều đặc biệt là ở tuần 6 bạn Mai đã đạt giải nhất, như vậy đây là lần thứ 2 bạn Mai đạt giải nhất tuần.

Điện của Bộ Chính trị về xúc tiến gấp kế hoạch tổng tiến công và nổi dậy ở Sài Gòn - Gia Định, lập ban chỉ huy và đảng ủy mặt trận Sài Gòn
Điện của Bộ Chính trị về xúc tiến gấp kế hoạch tổng tiến công và nổi dậy ở Sài Gòn - Gia Định, lập ban chỉ huy và đảng ủy mặt trận Sài Gòn

(ĐCSVN) - 14 giờ ngày 1/4/1975, Bộ Chính trị đã có điện gấp về xúc tiến gấp kế hoạch tổng tiến công và nổi dậy ở Sài Gòn - Gia Định, lập ban chỉ huy và đảng ủy mặt trận Sài Gòn. Xin giới thiệu cùng bạn đọc bức điện trên.

Giới thiệu bài báo Dân vận
Giới thiệu bài báo Dân vận

Dân vận là bài báo được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết vào ngày 15/10/1949 dưới bút danh X.Y.Z đăng trên Báo Sự thật, số 120. Đây là thời điểm có những chuyển biến mới, đòi hỏi công tác vận quần chúng của Đảng phải đi vào chiều sâu, cụ thể, thiết thực nhằm động viên tối đa sức người, sức của cho kháng chiến. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng Cộng sản Việt Nam họp từ ngày 14 đến ngày 20/12/1976 nhất trí và hoàn toàn tán thành Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương do đồng chí Lê Duẩn trình bày.

Bạn Hoàng Hữu Chinh đoạt giải Nhất tuần 11
Bạn Hoàng Hữu Chinh đoạt giải Nhất tuần 11

(ĐCSVN) – Ban Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng chúc mừng bạn Hoàng Hữu Chinh, Ủy ban nhân dân xã Hoằng Đạt, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã đoạt giải Nhất; bạn Phon Sạ Vẳn - Sụ Khạ Vông học viên trường Sĩ quan Chính trị, Bộ Quốc phòng đoạt giải Nhì tuần thi thứ 11 (từ 04/11 – 11/11).

Chiến dịch Tây Nguyên năm 1975
Chiến dịch Tây Nguyên năm 1975

Chiến thắng Tây Nguyên đã mở ra thời cơ tổng tiến công chiến lược trên toàn miền nam để quân và dân ta tiếp tục thực hiện các đòn tiến công quân sự lớn, phát triển cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 đi đến thắng lợi hoàn toàn.

Tác phẩm Đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tác phẩm "Đạo đức cách mạng" của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Vào cuối năm 1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm Đạo đức cách mạng dưới bút danh Trần Lực. Đây là một trong những tác phẩm tập trung đầy đủ nhất những quan điểm cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng.Chúng tôi xin trích đăng giới thiệu cùng bạn đọc.

Đánh thắng cuộc tập kích bằng máy bay B 52 của đế quốc Mỹ, Hiệp đinh Pari được ký kết
Đánh thắng cuộc tập kích bằng máy bay B.52 của đế quốc Mỹ, Hiệp đinh Pari được ký kết

(ĐCSVN) - Sau khi vượt qua tuyển cử, Níchxơn sẽ tăng cường hành động quân sự; quân và dân cả nước phải kiên trì đẩy mạnh kháng chiến, đánh thắng âm mưu kéo dài và kết thúc chiến tranh trên thế mạnh của đế quốc Mỹ; miền Bắc có nhiệm vụ đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại của Mỹ ở mức độ cao, đặc biệt là bằng máy bay B.52.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng - Đại hội của đổi mới
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng - Đại hội của đổi mới

Đại hội quyết định đổi tên Đảng thành Đảng Cộng sản Việt Nam và thông qua Điều lệ mới của Đảng gồm có 11 chương và 59 điều. Điều lệ đã rút gọn 10 nhiệm vụ của đảng viên thành 5 nhiệm vụ, đặt lại chức vụ Tổng Bí thư thay chức Bí thư thứ nhất, quy định nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Trung ương là 5 năm.

Bạn Cao Ngọc Nhi đoạt giải Nhất Cuộc thi tuần 10
Bạn Cao Ngọc Nhi đoạt giải Nhất Cuộc thi tuần 10

(ĐCSVN) – Ban Tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam chúc mừng bạn Cao Ngọc Nhi, xã Diệu Minh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu đã đoạt giải Nhất tuần thi thứ 10 (từ 28/10 – 4/11). Đây là tuần thi có số người tham gia đông nhất kể từ tuần 1 đến nay.

Cuộc tiến công chiến lược năm 1972
Cuộc tiến công chiến lược năm 1972

Tháng 5-1971, Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng quyết định mở cuộc tiến công chiến lược năm 1972 nhằm giành thắng lợi quyết định, buộc Mỹ phải chấm dứt chiến tranh bằng thương lượng trên thế thua, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp chiến tranh còn kéo dài.

Nghị quyết số 214-NQ TW, ngày 1 3 1971 Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Nghị quyết số 214-NQ/TW, ngày 1/3/1971 Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Trung ương Đảng

(ĐCSVN) - Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa III đã đánh giá thành tựu của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong hơn 10 năm, đồng thời nhấn mạnh, "Phải động viên sự cố gắng cao nhất của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trên cả hai miền nước ta, ra sức thực hiện Di chúc thiêng liêng của Hồ Chủ tịch, kiên trì và đẩy mạnh cuộc kháng chiến...".

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

(ĐCSVN) - Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh công bố năm 1969, có đề ngày 10/5 gồm 4 trang in khổ 14,5x22 cm. Trong lễ tang của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Lê Duẩn, khi đó là Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam đọc lời điếu và công bố Di chúc của Người.

Tư cách và đạo đức cách mạng
Tư cách và đạo đức cách mạng

Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc", phần viết về Tư cách và đạo đức cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết “Đảng không che giấu những khuyết điểm của mình, không sợ phê bình. Đảng phải nhận khuyết điểm của mình mà tự sửa chữa, để tiến bộ, và để dạy bảo cán bộ và đảng viên”. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc đoạn trích.

Chúc mừng bạn Vi Văn Thi đoạt giải Nhất tuần 9
Chúc mừng bạn Vi Văn Thi đoạt giải Nhất tuần 9

(ĐCSVN) – Ban Tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng chúc mừng bạn Vi Văn Thi, Ban Tổ chức Huyện ủy Quế Phong, tỉnh Nghệ An đã đoạt giải Nhất tuần thi thứ 9 (từ 21/10 – 28/10).

Đồng chí Võ Nguyên Giáp đọc Nhật lệnh trong lễ mừng chiến thắng Điện Biên Phủ
Đồng chí Võ Nguyên Giáp đọc Nhật lệnh trong lễ mừng chiến thắng Điện Biên Phủ

(ĐCSVN) - Nhân dịp lễ chiến thắng Điện Biên Phủ, ngày 13-5-1954, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam đọc Nhật lệnh chào mừng trận đại thắng Điện Biên Phủ, tuyên dương công trạng của toàn thể Quân đội nhân dân Việt Nam, các đơn vị đã chiến thắng ở Điện Biên Phủ.

Phong trào hậu phương chi viện cho chiến trường Điện Biên Phủ
Phong trào hậu phương chi viện cho chiến trường Điện Biên Phủ

(ĐCSVN) - Bước vào Đông Xuân 1953-1954, với khẩu hiệu "Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng”, hậu phương cả nước sôi nổi trong phong trào chi viện cho tiền tuyến. Đặc biệt là cuộc ra quân hùng hậu của hậu phương miền Bắc chi viện cho mặt trận Điện Biên Phủ vào đầu năm 1954.

Cương lĩnh ruộng đất của Đảng Lao động Việt Nam
Cương lĩnh ruộng đất của Đảng Lao động Việt Nam

Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất đã thảo luận chính sách cải cách ruộng đất dựa trên Cương lĩnh cải cách ruộng đất của Đảng do Hội nghị Trung ương tháng 1 năm 1953 dự thảo. Sau Hội nghị, bản dự thảo đó đã được bổ sung thành Cương lĩnh ruộng đất chính thức của Đảng.

Bộ Chính trị ra Nghị quyết về tiếp tục thấu triệt phương châm đánh chắc, tiến chắc để giành toàn thắng cho chiến dịch Điện Biên Phủ
Bộ Chính trị ra Nghị quyết về tiếp tục thấu triệt phương châm "đánh chắc, tiến chắc" để giành toàn thắng cho chiến dịch Điện Biên Phủ

(ĐCSVN) - Chiến dịch Điện Biên Phủ đang đi vào giai đoạn gay go quyết liệt. Vì vậy, ngày 19-4-1954, Bộ Chính trị ra Nghị quyết về tiếp tục thấu triệt phương châm "đánh chắc, tiến chắc" để giành toàn thắng cho chiến dịch Điện Biên Phủ.