Ra mắt cuốn sách mới của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ra mắt cuốn sách mới của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(ĐCSVN) - Cuốn sách có dung lượng hơn 500 trang; tuyển chọn 40 bài viết, bài phát biểu tiêu biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội khóa XIII của Đảng.
Sách mới về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng
Sách mới về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng
(ĐCSVN) – NXB Chính trị Quốc gia Sự thật mới xuất bản cuốn sách Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và...
Hiệp định Pari - Dấu ấn phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh
Hiệp định Pari - Dấu ấn phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh
Trong suốt cuộc đời đấu tranh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì độc lập, tự do của nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giao thiệp với rất nhiều bạn bè...
Thời gian và nhân chứng
Thời gian và nhân chứng
(ĐCSVN) - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa xuất bản lần thứ hai bộ sách Thời gian và nhân chứng. Bộ sách gồm 3 tập, là kết quả của sự tâm...
Tăng cường dịch, xuất bản sách lý luận chính trị tặng nước bạn Lào
Tăng cường dịch, xuất bản sách lý luận chính trị tặng nước bạn Lào

(ĐCSVN) - Dự án lựa chọn, dịch, xuất bản sách lý luận chính trị có giá trị của Việt Nam sang tiếng Lào để tặng cho nước bạn Lào đã góp phần xây dựng và phát triển mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “Cây tre Việt Nam”
Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “Cây tre Việt Nam”

Cuốn sách tuyển chọn các bài nói, bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn, thư, điện... của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thể hiện tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của người đứng đầu Đảng ta về đường lối đối ngoại, ngoại giao Việt Nam, thể hiện trường phái ngoại giao mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”, “thấm đượm tâm hồn, cốt cách và khí phách của dân tộc Việt Nam. Đó là: mềm mại, khôn khéo, nhưng rất kiên cường, quyết liệt; linh hoạt, sáng tạo nhưng rất bản lĩnh, kiên định, can trường trước mọi thử thách, khó khăn”.

Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đường lối đối ngoại, ngoại giao Việt Nam
Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đường lối đối ngoại, ngoại giao Việt Nam

(ĐCSVN) - Cuốn sách Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” tuyển chọn một số bài nói, bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn, thư, điện... tiêu biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đối ngoại, ngoại giao, thể hiện tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư.

Khơi dậy tinh thần nêu gương trong cán bộ, đảng viên
Khơi dậy tinh thần nêu gương trong cán bộ, đảng viên

(ĐCSVN) – Cuốn sách “Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về nêu gương và trách nhiệm nêu gương” đề cao trách nhiệm, lan tỏa, khơi dậy tinh thần nêu gương, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc
Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc

(ĐCSVN) - Cuốn sách “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tài liệu quý về xây dựng và phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng cống hiến.

Ra mắt sách về chân dung một số nhà báo cách mạng
Ra mắt sách về chân dung một số nhà báo cách mạng

(ĐCSVN) - Nhằm cung cấp thêm tài liệu cho các nhà nghiên cứu, phóng viên, biên tập viên, cán bộ trong các cơ quan hoạch định chính sách, quản lý báo chí, truyền thông và bạn đọc có nhu cầu tìm hiểu về nền báo chí cách mạng Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách “Chứng nhân lịch sử (tập 1)” của GS.TS. Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương.

Xuất bản cuốn sách về Quang Trung - Anh hùng dân tộc
Xuất bản cuốn sách về Quang Trung - Anh hùng dân tộc

(ĐCSVN) - Nhằm tiếp tục gìn giữ, kế thừa, tiếp bước và phát huy truyền thống lịch sử hào hùng của phong trào Tây Sơn và tỏ lòng thành kính, tri ân những đóng góp của người anh hùng “áo vải cờ đào”, trí dũng song toàn Quang Trung - Nguyễn Huệ, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách "Quang Trung - Anh hùng dân tộc (1788-1792)" của nhà nghiên cứu sử học và văn học Hoàng Thúc Trâm.

Ra mắt sách Chuyện “đi sứ” thời hội nhập
Ra mắt sách "Chuyện “đi sứ” thời hội nhập"

(ĐCSVN) – Cuốn sách Chuyện “đi sứ” thời hội nhập (Hồi ức của các đại sứ) do Đại sứ Ngô Quang Xuân chủ biên ghi lại những câu chuyện, tình huống tiêu biểu trong các nhiệm kỳ công tác ngoại giao ở nước ngoài, đúc rút những kinh nghiệm quý báu trong quá trình hoạt động thực tiễn của các đại sứ, những nhà ngoại giao chuyên nghiệp.

Thưởng thức Truyện Kiều qua lịch bloc
Thưởng thức "Truyện Kiều" qua lịch bloc

(ĐCSVN) - Lịch bloc "Truyện Kiều" là một ấn phẩm lịch mới của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật dành cho công chúng trong dịp Tết Giáp Thìn 2024.

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật có thêm hai Phó Giám đốc
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật có thêm hai Phó Giám đốc

(ĐCSVN) - Đồng chí Nguyễn Thái Bình, Vụ trưởng, Giám đốc Trung tâm Sách quốc gia được bổ nhiệm giữ chức danh Phó Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; đồng chí Võ Văn Bé, Ủy viên Hội đồng Biên tập - Xuất bản, Vụ trưởng, Trưởng Ban Sách Kinh điển - Lý luận được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Xuất bản cuốn sách “Người trẻ có sợ trách nhiệm ”
Xuất bản cuốn sách “Người trẻ có sợ trách nhiệm?”

(ĐCSVN) - Bắt nguồn từ bài viết “Bệnh sợ trách nhiệm” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đăng trên Tạp chí Cộng sản năm 1973, khi Tổng Bí thư là một biên tập viên trẻ của Tạp chí, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã xuất bản cuốn sách “Người trẻ có sợ trách nhiệm?”

Bàn giải pháp phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thành phố Hải Phòng
Bàn giải pháp phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thành phố Hải Phòng

(ĐCSVN) – Hội thảo khoa học “Một số định hướng chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” được tổ chức nhằm tổng hợp ý kiến của các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học và chuyên gia về đánh giá thực trạng, vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia
Phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia

(ĐCSVN) - Thời gian tới, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Bộ Công an sẽ phối hợp biên soạn, xuất bản, phát hành sách tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực an ninh, trật tự, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch...

Tuổi trẻ học tập và làm theo Bác Hồ xây dựng đất nước
Tuổi trẻ học tập và làm theo Bác Hồ xây dựng đất nước

(ĐCSVN) - Nhằm cung cấp nguồn tài liệu nghiên cứu, tham khảo về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo Bác Hồ xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng" của tập thể tác giả, do PGS.TS. Hoàng Anh và TS. Trần Văn Đông (Đồng chủ biên).

Ra mắt cuốn sách quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ra mắt cuốn sách quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh

(ĐCSVN) - “Truyện về Hồ Chí Minh” là ấn phẩm có giá trị, góp phần làm sáng rõ cuộc đời, sự nghiệp của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh kể từ khi ra đi tìm đường cứu nước đến những năm đầu sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập.

Thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực xuất bản, bản quyền tác giả
Thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực xuất bản, bản quyền tác giả

(ĐCSVN) – Trong khuôn khổ Hội chợ sách Frankfurt 2023, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã có buổi làm việc với một số đơn vị, nhà xuất bản uy tín trên thế giới nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực xuất bản, bản quyền tác giả, đào tạo chuyên gia về hoạt động xuất bản.

Giới thiệu cuốn sách “Việt Nam - Quê hương thứ hai của tôi” tại Hy Lạp
Giới thiệu cuốn sách “Việt Nam - Quê hương thứ hai của tôi” tại Hy Lạp

(ĐCSVN) - Tọa đàm giới thiệu cuốn sách “Việt Nam - Quê hương thứ hai của tôi” là hoạt động tri ân sự đóng góp, hy sinh vì công lý, hòa bình, độc lập, tự do, vì chính nghĩa và tinh thần quốc tế vô sản cao đẹp của của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam Kostas Sarantidis - Nguyễn Văn Lập, một người Hy Lạp đã từng sát cánh cùng nhân dân Việt Nam chiến đấu nhiều năm, gắn bó với Việt Nam như quê hương thứ hai của mình.

Những bài học về quản trị, xử lý khủng hoảng truyền thông
Những bài học về quản trị, xử lý khủng hoảng truyền thông

(ĐCSVN) – Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật vừa xuất bản cuốn sách “Quản trị, xử lý khủng hoảng truyền thông - Bài học quốc tế và vấn đề rút ra đối với Việt Nam” do Thượng tướng, PGS-TS Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm chủ biên.

Xuất bản tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh của cố Nhà văn Sơn Tùng
Xuất bản tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh của cố Nhà văn Sơn Tùng

(ĐCSVN) - Tác phẩm “Trái tim, quả đất” miêu tả nhân vật trung tâm là Bác Hồ trong chiến dịch Biên giới cuối năm 1950 - một trong những chiến dịch quan trọng nhất trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Cuốn sách đã thể hiện sống động, chân thật về Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là tính cách giản dị, yêu nước, thương dân và trí tuệ mẫn tiệp của Người.

Xuất bản cuốn sách về quan hệ chính trị Việt Nam - Hoa Kỳ
Xuất bản cuốn sách về quan hệ chính trị Việt Nam - Hoa Kỳ

(ĐCSVN) - Cuốn sách “Quan hệ chính trị Việt Nam - Hoa Kỳ (1995-2020)” giúp bạn đọc có cái nhìn sâu sắc, toàn diện về quá trình bình thường hóa quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, giải đáp chính xác những biến đổi về chất trong mối quan hệ trong lịch sử bang giao của hai quốc gia, khẳng định nỗ lực vượt qua những khó khăn và khác biệt.

Tăng cường quan hệ hợp tác giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
Tăng cường quan hệ hợp tác giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

(ĐCSVN) - Chiều 6/9, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật có buổi làm việc với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) về xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa hai đơn vị và trao tặng 2 tủ sách điện tử: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Tủ sách Chi bộ và một số đầu sách lý luận chính trị.

Tầm nhìn và nhân văn Hồ Chí Minh
Tầm nhìn và nhân văn Hồ Chí Minh

(ĐCSVN) - NXB Chính trị quốc gia Sự thật vừa xuất bản cuốn sách "Tầm nhìn và nhân văn Hồ Chí Minh". Cuốn sách gồm 462 trang chia thành 3 phần gồm các bài viết, nghiên cứu, phân tích, luận bàn về tầm nhìn, tính nhân văn Hồ Chí Minh và các tác phẩm ngợi ca Người.

“Thời gian và nhân chứng” - Bộ sách giúp bạn đọc hiểu hơn về một thời làm báo cách mạng
“Thời gian và nhân chứng” - Bộ sách giúp bạn đọc hiểu hơn về một thời làm báo cách mạng

(ĐCSVN) - Xin giới thiệu với bạn đọc bộ sách ba tập “Thời gian và nhân chứng” (Hồi ký của các nhà báo) do GS Hà Minh Đức làm chủ biên, NXB Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản lần thứ hai, tháng 7/2023. Xuất bản lần đầu cách đây hơn 20 năm, nhưng ở lần tái bản này, "Thời gian và nhân chứng" tiếp tục nhận được sự quan tâm của nhiều bạn đọc.

Bác Hồ trở lại Tuyên Quang lãnh đạo toàn quốc kháng chiến - Tầm vóc lịch sử và giá trị thời đại
Bác Hồ trở lại Tuyên Quang lãnh đạo toàn quốc kháng chiến - Tầm vóc lịch sử và giá trị thời đại

(ĐCSVN) - NXB Chính trị Quốc gia vừa xuất bản cuốn sách Bác Hồ trở lại Tuyên Quang lãnh đạo toàn quốc kháng chiến - Tầm vóc lịch sử và giá trị thời đại. Cuốn sách tuyển chọn 43 bài tham luận của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các nhà quản lý, nhà khoa học, nhà nghiên cứu… tại Hội thảo khoa học “Bác Hồ trở lại Tuyên Quang lãnh đạo toàn quốc kháng chiến tầm vóc lịch sử và giá trị thời đại".