Tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên

Tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên

(ĐCSVN) - Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên là dịp để chúng ta ôn lại cuộc đời, sự nghiệp và tôn vinh công lao, cống hiến to lớn của Đồng chí đối với cách mạng Việt Nam; qua đó giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, cổ vũ, động viên các tầng lớp Nhân dân học tập, noi theo, góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước.
Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021
Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021
(ĐCSVN) - Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm góp phần tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận xã hội để triển khai thực hiện có...
Công bố dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng để lấy ý kiến Nhân dân
Công bố dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng để lấy ý kiến Nhân dân
(ĐCSVN) - Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Thông báo Kết luận số 159-TB của...
Bến Tre những dấu mốc qua các kỳ Đại hội
Bến Tre những dấu mốc qua các kỳ Đại hội
(ĐCSVN) - Sau thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước 30/4/1975, Bến Tre cùng cả nước bước vào thời kỳ khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng...