• Vĩnh Phúc - Cơ hội và phát triển  

Thiện Kế (Bình Xuyên): Cần lắp thêm đèn tín hiệu giao thông tại nút giao thông ĐT.310
21/12/2018
(ĐCSVN) – UBND xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên mới đây đã đề xuất lắp thêm biển báo đèn tín hiệu giao thông tại nút giao thông ĐT.310, đoạn qua 2 trường Tiểu học và THCS của xã do vào giờ cao điểm, học sinh đi lại rất nguy hiểm, dễ gây tai nạn giao thông.
Vĩnh Phúc: Phấn đấu đến năm 2020 có trên 50% lực lượng lao động tham gia BHXH
19:03 19/12/2018
(ĐCSVN) – Thực hiện Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), BHXH tỉnh Vĩnh Phúc phấn đấu đến năm 2020 đạt trên 50% lực lượng lao động tham gia BHXH; trên 35% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm tự nguyện (BHTN) và trên 90% dân số tham gia bảo hiểm y tế (BHYT).
Vĩnh Phúc “cán đích” các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
18:29 19/12/2018
(ĐCSVN) - Năm 2018, UBND tỉnh Vĩnh phúc đã tập trung chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước với 15 nhóm nhiệm vụ và 162 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, từ đó hoàn thành thắng lợi 14/14 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.
Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc): Triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019
17:05 18/12/2018
(ĐCSVN) - Năm 2019, UBND huyện Vĩnh Tường xác định chủ đề công tác với những nội dung cụ thể. Đó là, tiếp tục tập trung bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật đất đai, phấn đấu hoàn thành huyện đạt chuẩn Nông thôn mới.
Đến năm 2030, Vĩnh Phúc sẽ có 31 cụm công nghiệp
09:41 18/12/2018
(ĐCSVN) - Theo quy hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đến năm 2030, Vĩnh Phúc sẽ có 31 cụm công nghiệp.
Vĩnh Phúc: Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2018
22:06 17/12/2018
(ĐCSVN) - Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc phân công, bố trí cán bộ công chức đảm bảo tiếp nhận, hỗ trợ và giải quyết kịp thời cho doanh nghiệp, các tổ chức và người dân khi làm các thủ tục trong lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc nhà nước,… đặc biệt là trong những ngày cuối năm 2018.
Tam Dương (Vĩnh Phúc): Tập trung triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới
19:32 12/12/2018
(ĐCSVN) - Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới (NTM) và UBND các xã đã được công nhận NTM tăng cường huy động các nguồn lực đầu tư, đẩy mạnh công tác xã hội hóa nhằm duy trì, củng cố nâng cao chất lượng các chỉ tiêu, tiêu chí đã đạt chuẩn NTM; thường xuyên cập nhật, bổ sung tài liệu và lưu trữ hồ sơ chứng minh kết quả thực hiện của từng tiêu chí theo quy định.
Vĩnh Phúc: Ước tình, tổng giá trị sản xuất ngành công nghiệp năm 2018 đạt 199.210 tỷ đồng
16:35 12/12/2018
(ĐCSVN) - Nhờ kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp phát triển đã tạo đà cho ngành công nghiệp tăng trưởng ấn tượng. Ước hết năm 2018, tổng giá trị sản xuất ngành công nghiệp đạt 199.210 tỷ đồng, tăng 4,7% kế hoạch và tăng 14% so với năm 2017.
Vĩnh Phúc: Siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh đa cấp
16:35 12/12/2018
(ĐCSVN) - Nhằm thực hiện tốt công tác quản lý, siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh đa cấp, Cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức xác minh, theo dõi chặt chẽ và thực hiện đợt kiểm tra chuyên đề đối với 100% cơ sở kinh doanh.
Vĩnh Phúc: Tích cực phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng
15:46 10/12/2018
(ĐCSVN) - Đến năm 2030, người dân có thói quen đọc và kỹ năng tiếp cận và sử dụng thông tin, tri thức tại nơi sinh sống, học tập, công tác; các chỉ tiêu phát triển văn hóa đọc được duy trì và củng cố. Môi trường đọc tiếp tục được cải thiện, hoạt động thư viện và các hoạt động khác liên quan đến văn hóa đọc có khả năng đáp ứng nhu cầu đọc của người dân.