Hưng Yên Dấu ấn từ một nhiệm kỳ Đại hội

Hưng Yên: Dấu ấn từ một nhiệm kỳ Đại hội

(ĐCSVN) – Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, trong 5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên đã không ngừng nỗ lực, đạt được những kết quả ấn tượng trên nhiều mặt. Trong đó, với mức tăng trưởng kinh tế ở mức cao, Hưng Yên là một trong 16 tỉnh, thành tự cân đối thu chi, tổng sản phẩm bình quân đầu người đứng thứ 13 so với các tỉnh, thành trong cả nước.
Hưng Yên bảo đảm tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp
Hưng Yên bảo đảm tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp
(ĐCSVN) – Nhằm chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 và tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các Đảng bộ, chính quyền...
Hưng Yên Nhiều đảng bộ tổ chức thành công đại hội
Hưng Yên: Nhiều đảng bộ tổ chức thành công đại hội
(ĐCSVN) - Tích cực chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nhiều cơ quan, đoàn thể và một số xã thuộc địa bàn...
Hưng Yên tích cực triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2020
Hưng Yên tích cực triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2020
(ĐCSVN) – Ngay từ những ngày đầu tiên sau Tết Nguyên đán, huyện Kim Động và Văn Giang của tỉnh Hưng Yên đã tích cực triển khai các công tác cụ thể để...