Quy định về công tác quy hoạch, chuẩn bị nhân sự cấp ủy các cấp

Quy định về công tác quy hoạch, chuẩn bị nhân sự cấp ủy các cấp

(ĐCSVN) - Bạn đọc Nguyễn Mỹ Linh ở thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh) hỏi: Để chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, công tác quy hoạch, chuẩn bị nhân sự cấp ủy các cấp được quy định ra sao?
Quy định về những tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng mức kỷ luật đảng
Quy định về những tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng mức kỷ luật đảng
(ĐCSVN) – Bạn đọc Lê Thanh Bình ở huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) hỏi: Cách đây 3 tháng, đảng viên A đã được chi bộ đóng góp về thái độ, trách nhiệm trong...
Tập trung nguồn lực tài chính để thực hiện cải cách chính sách tiền lương
Tập trung nguồn lực tài chính để thực hiện cải cách chính sách tiền lương
(ĐCSVN) - Bạn đọc Vũ Thùy Dung ở huyện Yên Khánh (Ninh Bình) hỏi: Đảng và Nhà nước có chủ trương ra sao trong việc tập trung nguồn lực tài chính để...
Quy định về quy trình nhân sự đối với các đồng chí tái cử cấp ủy cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025
Quy định về quy trình nhân sự đối với các đồng chí tái cử cấp ủy cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025
(ĐCSVN) – Bạn đọc Tạ Thị Phương ở huyện Sông Mã (Sơn La) hỏi: Quy trình nhân sự đối với các đồng chí tái cử cấp ủy cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 được...