Hà Giang vững vàng nơi địa đầu Tổ quốc

Hà Giang vững vàng nơi địa đầu Tổ quốc

(ĐCSVN) - Những kết quả đạt được năm 2021 là thành quả của sự đồng lòng, quyết tâm của toàn đảng, toàn dân, toàn quân trong tỉnh, qua đó tô thắm thêm bức tranh Hà Giang sau 130 năm thành lập tỉnh; củng cố niềm tin, niềm tự hào và tạo động lực mạnh mẽ cho tỉnh Hà Giang tiếp tục phát triển nhanh, bền vững.
Hà Giang Kiên trì, bền bỉ giúp dân xóa bỏ phong tục, tập quán lạc hậu
Hà Giang: Kiên trì, bền bỉ giúp dân xóa bỏ phong tục, tập quán lạc hậu
(ĐCSVN) - Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang tại Hội nghị đánh giá...
Quản Bạ cần nỗ lực tạo đột phá từ sản xuất cây vụ Đông
Quản Bạ cần nỗ lực tạo đột phá từ sản xuất cây vụ Đông
(ĐCSVN) - Đây là một trong những nội dung chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang trong chuyến kiểm tra tình hình sản xuất...
Công an Hà Giang ra mắt kênh tương tác trực tuyến với nhân dân
Công an Hà Giang ra mắt kênh tương tác trực tuyến với nhân dân
(ĐCSVN) - Từ những tiện ích do mạng xã hội đem lại, việc ứng dụng và đưa vào hoạt động các Kênh tương tác trực tuyến với Nhân dân trên nền tảng mạng...
Hà Giang vượt khó, quyết tâm hoàn thành “mục tiêu kép”
Hà Giang vượt khó, quyết tâm hoàn thành “mục tiêu kép”

(ĐCSVN) – "Qua 6 tháng đầu năm, Hà Giang đạt mức tăng trưởng ấn tượng 3,81% so với cùng kỳ năm 2020 và sẵn sàng cho năm khởi đầu của một nhiệm kỳ mới..." - đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hà Giang đã cho biết như vậy tại cuộc trò chuyện với Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hà Giang xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
Hà Giang xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

(ĐCSVN)- Hà Giang là một trong những địa phương đi đầu thực hiện Nghị quyết số 18, 19, Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong những năm qua tỉnh Hà Giang đã đạt nhiều kết quả quan trọng, từng bước tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan, đơn vị.

Hà Giang Khơi dậy ý chí tự lực vươn lên của chính bản thân người nghèo
Hà Giang: Khơi dậy ý chí tự lực vươn lên của chính bản thân người nghèo

(ĐCSVN) - Hà Giang là tỉnh vùng cao biên giới ở cực Bắc nước ta, với dân số trên 85 vạn người, có 19 dân tộc anh em sinh sống; với diện tích tự nhiên 7.945 km2, địa hình chủ yếu là núi đá hiểm trở nên việc phát triển kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên những năm qua nhờ sự nỗ lực vươn lên, công tác giảm nghèo tại địa phương đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ.

Hà Giang Tiếp tục truyên truyền chống lại thông tin xuyên tạc về bầu cử
Hà Giang: Tiếp tục truyên truyền chống lại thông tin xuyên tạc về bầu cử

(ĐCSVN) - Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn Hà Giang đã thành công tốt đẹp. Trong thời gian tới, Hà Giang tiếp tục đẩy mạnh thông tin, truyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân trong nhận diện các hoạt động phá hoại cuộc bầu cử của các thế lực thù địch, đối tượng phản động, chống đối, cơ hội chính trị.

Tỉnh Hà Giang đề xuất xây dựng cảng hàng không
Tỉnh Hà Giang đề xuất xây dựng cảng hàng không

(ĐCSVN) – Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh Hà Giang xác định việc đầu tư xây dựng sân bay là một chủ trương lớn, tạo bước đột phá làm động lực phát triển kinh tế xã hội tỉnh này. Vì vậy, UBND tỉnh này vừa đề xuất với Bộ Giao thông Vận tải về việc đưa quy hoạch Cảng hàng không Hà Giang vào quy hoạch giao thông quốc gia.

Hà Giang phát động cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ
Hà Giang phát động cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ

(ĐCSVN) - Năm 2021, toàn bộ hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tỉnh Hà Giang cụ thể hóa Nghị quyết số 05 của BCH Tỉnh ủy về cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ, tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 bằng các kế hoạch, việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả.

Hà Giang tập trung triển khai 5 chương trình trọng tâm và 3 đột phá
Hà Giang tập trung triển khai 5 chương trình trọng tâm và 3 đột phá

(ĐCSVN) - Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc (từ 15 đến 17/10), trên tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Đổi mới – Phát triển”, chiều 17/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra và nhất trí cao thông qua các văn kiện quan trọng.

Đưa Hà Giang thành tỉnh phát triển khá khu vực miền núi phía Bắc
Đưa Hà Giang thành tỉnh phát triển khá khu vực miền núi phía Bắc

(ĐCSVN) – Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, đồng chí Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang chung sức, đồng lòng, thực hiện thắng lợi những mục tiêu Đại hội đề ra, quyết tâm đưa Hà Giang thành tỉnh phát triển khá trong khu vực miền núi phía Bắc.

Hà Giang kỳ vọng bứt phá phát triển khá trong khu vực
Hà Giang kỳ vọng bứt phá phát triển khá trong khu vực

(ĐCSVN) - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra từ ngày 15/10 đến 17/10 với tâm thế vững vàng, thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, với niềm tin và kỳ vọng về sự bứt phá vươn lên của Hà Giang, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân nơi địa đầu Tổ quốc tự tin bước vào nhiệm kỳ mới.