Diện mạo mới từ chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc và miền núi Phần 1

Diện mạo mới từ chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc và miền núi (Phần 1)

(ĐCSVN)- Hòa cùng tiến trình hội nhập và phát triển đất nước, trong những năm qua bức tranh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Bắc Giang đã có nhiều khởi sắc, đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số đã có nhiều bước phát triển. Trong sự phát triển của Bắc Giang hôm nay có sự đóng góp quan trọng từ những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác dân tộc. Thông qua nhiều chương trình, dự án đầu tư vùng đồng bào dân tộc và miền núi đã kịp thời hỗ trợ nhân dân nâng cao dân trí, phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo.
Nghị định 28 Chính phủ làm thay đổi diện mạo nông thôn miền núi ở Bạch Thông, Bắc Kạn
Nghị định 28 Chính phủ làm thay đổi diện mạo nông thôn miền núi ở Bạch Thông, Bắc Kạn
(ĐCSVN)- Thời gian qua, với sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) chi nhánh huyện Bạch Thông...
Diện mạo mới từ chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc và miền núi Phần 2
Diện mạo mới từ chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc và miền núi (Phần 2)
(ĐCSVN)- Hòa cùng tiến trình hội nhập và phát triển đất nước, trong những năm qua bức tranh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Bắc Giang đã...
Xây dựng địa bàn dân tộc thiểu số không ma túy
Xây dựng địa bàn dân tộc thiểu số không ma túy
(ĐCSVN) - Là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xóm Thung Mặn, xã Hang Kia, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, Ông Sùng A Dếnh...
Vai trò người có uy tín ở huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh
Vai trò người có uy tín ở huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh

(ĐCSVN) - Không chỉ tích cực phát triển kinh tế, vận động người dân tham gia hiến đất, đóng góp ngày công tham gia các công trình được Nhà nước đầu tư, người uy tín còn là hạt nhân đi đầu trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa từ bao đời của cha ông

Người lãnh đạo tâm huyết với mục tiêu phát triển cộng đồng
Người lãnh đạo tâm huyết với mục tiêu phát triển cộng đồng

(ĐCSVN) - Rơ Châm Tâm - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ia Kreng, Chư Păh, tỉnh Gia Lai mới ngoài 30 tuổi, khuôn mặt rắn rỏi, cương trực, đôi mắt ánh lên sự thông minh, sự gắn bó, tâm huyết, khát khao biến vùng đất Ia Kreng - khu căn cứ cách mạng năm xưa, vùng đất đang còn nghèo khó tiến lên từng bước để cuộc sống của đồng bào Jrai nơi đây sẽ thoát nghèo bền vững và ngày càng no ấm, hạnh phúc.

Cây đại thụ ở bản làng
"Cây đại thụ" ở bản làng

(ĐCSVN)- Những" cây đại thụ" ở bản làng là cái tên trìu mến mà người dân thường đặt cho những người có uy tín trong cộng đồng. Thực tế chúng ta đã biết họ thực sự là người gương mẫu, đi đầu, tâm huyết, trách nhiệm với cộng đồng dân cư trong mọi mặt đời sống. Họ đang làm vai trò cầu nối, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Những người giữ nghề dệt thổ cẩm truyền thống
Những người giữ nghề dệt thổ cẩm truyền thống

(ĐCSVN) - Bằng tình yêu và mong muốn gìn giữ nét đẹp văn hóa của cha ông để lại, nhiều phụ nữ dân tộc ở Gia Lai đã gắn bó với công việc dệt may các sản phẩm thổ cẩm truyền thống của dân tộc.

Hớn Quản Hiệu quả trong thực hiện chính sách hỗ trợ người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
Hớn Quản: Hiệu quả trong thực hiện chính sách hỗ trợ người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

(ĐCSVN) - Những năm qua, người có uy tín, già làng trên địa bàn huyện Hớn Quản (Bình Phước) đã thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa cấp uỷ, chính quyền địa phương với đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, bảo vệ quốc phòng, an ninh, xây dựng khối đại đoàn kết trong đồng bào dân tộc thiểu số của huyện.

Những người giữ gìn văn hóa trong cộng đồng các dân tộc thiểu số
Những người giữ gìn văn hóa trong cộng đồng các dân tộc thiểu số

(ĐCSVN) - Tỉnh Hòa Bình với hơn 74% là đồng bào dân tộc thiểu số đang có 786 di sản văn hóa phi vật thể. Trong đời sống văn hóa đội ngũ những nghệ nhân, người có uy tín vẫn lưu giữ được những nét cơ bản trong phong tục tập quán, tín ngưỡng của dân tộc mình

Nòng cốt trong phong trào phát triển kinh tế ở huyện Sơn Hà
Nòng cốt trong phong trào phát triển kinh tế ở huyện Sơn Hà

(ĐCSVN) - Trên địa bàn huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi hiện có 87 người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong nhiều năm qua người có uy tín ở Sơn Hà đã phát huy tốt vai trò của mình trong việc vận động cộng đồng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết ở cộng đồng khu dân cư góp phần giữ gìn anh ninh trật tự ở địa phương.

Người có uy tín tỉnh Ninh Thuận tiên phong trong mọi phong trào
Người có uy tín tỉnh Ninh Thuận tiên phong trong mọi phong trào

(ĐCSVN) - Người có uy tín tỉnh Ninh Thuận tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tích cực vận động đồng bào ở địa phương tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tiên phong trong mọi phong trào, luôn là tấm gương sáng, là cầu nối giúp các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương từng bước nâng cao đời sống cho đồng bào.

Phát huy vai trò của Người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Gia Lai
Phát huy vai trò của Người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Gia Lai

(ĐCSVN) - Nhờ biết tận dụng, phát huy kinh nghiệm quý của những người uy tín trong cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số mà giờ đây ở Gia Lai cuộc sống của người dân ấm no, kinh tế phát triển ổn định, đặc biệt nhiều vụ việc mâu thuẫn được hòa giải, giảm khiếu kiện, khiếu nại vượt cấp.

Bảo tồn tiếng nói, chữ viết các dân tộc thiểu số
Bảo tồn tiếng nói, chữ viết các dân tộc thiểu số

(ĐCSVN) - Toàn huyện Bát Xá (tỉnh Lào Cai) hiện có 156 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là đội ngũ gương mẫu đi đầu trong các phong trào của địa phương, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, giúp đỡ người dân xóa đói giảm nghèo.

Vai trò của người uy tín trong phát triển kinh tế hộ gia đình
Vai trò của người uy tín trong phát triển kinh tế hộ gia đình

(ĐCSVN)- Với tinh thần cần cù, sáng tạo, giàu kinh nghiệm trong cuộc sống và mong muốn được cống hiến cho xã hội, trong những năm qua, đội ngũ Nnười có uy tín (NCUT) tỉnh Thái Nguyên đã vận động đồng bào trong thôn, bản tích cực phát triển kinh tế địa phương.

Vai trò người có uy tín trong phát triển kinh tế
Vai trò người có uy tín trong phát triển kinh tế

(ĐCSVN)- Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Ninh Thuận có vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong công tác vận động, tuyên truyền giúp đồng bào vươn lên xóa đói, giảm nghèo, trở thành "hạt nhân", góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại thôn, bản và khu dân cư.

Những người giữ gìn nét văn hóa đồng bào dân tộc ở Như Xuân, Thanh Hóa
Những người giữ gìn nét văn hóa đồng bào dân tộc ở Như Xuân, Thanh Hóa

(ĐCSVN)- Đồng bào dân tộc Thổ cũng như các dân tộc khác ở huyện miền núi Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa có những nét đặc sắc riêng trong đời sống sinh hoạt, hoạt động phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa văn nghệ. Những nét văn hóa này đang được những Người có uy tín phát huy, bảo tồn, gìn giữ cho đến ngày nay.

Người có uy tín dân tộc Vân Kiều ở Quảng Trị tích cực, gương mẫu trong phong trào xây dựng nông thôn mới
Người có uy tín dân tộc Vân Kiều ở Quảng Trị tích cực, gương mẫu trong phong trào xây dựng nông thôn mới

(ĐCSVN) - Với vai trò là Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều năm nay, bà Hồ Thị Thanh, người Vân Kiều ở thôn Phú Thiềng, xã Mò Ó, huyện Đakrông luôn phát huy vai trò gương mẫu trong mọi việc. Đặc biệt, bà tích cực đi đầu tuyên truyền, vận động người dân khắc phục khó khăn của địa bàn miền núi, tham gia thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại địa phương

Ông Đinh Xuân Đẳng - Tấm gương sáng trong phong trào hiến đất làm đường xây dựng nông thôn mới
Ông Đinh Xuân Đẳng - Tấm gương sáng trong phong trào hiến đất làm đường xây dựng nông thôn mới

(ĐCSVN) - Là người dân tộc Mường, hơn 10 năm nay ông Đinh Xuân Đẳng luôn vinh dự được bầu chọn là Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Ông luôn là người gương mẫu trong các phong trào, có sức ảnh hưởng trong cộng đồng các dân tộc tại địa phương, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và khối đại đoàn kết dân tộc.

Người uy tín ở Tân Kỳ trong phong trào xây dựng Nông thôn mới
Người uy tín ở Tân Kỳ trong phong trào xây dựng Nông thôn mới

(ĐCSVN) - Tân Kỳ là một huyện miền núi của tỉnh Nghệ An. Dù xuất phát điểm thấp, nhưng với sự quyết tâm, nỗ lực của chính quyền địa phương và sự đồng lòng của người dân, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được huyện triển khai có hiệu quả.

Người có uy tín huyện Ba Bể góp phần xây dựng quê hương
Người có uy tín huyện Ba Bể góp phần xây dựng quê hương

(ĐCSVN) - Người có uy tín trên địa bàn huyện Ba Bể (Bắc Kạn) luôn khẳng định vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt họ là những "đầu tàu" trong phát triển kinh tế và thực hiện các Chương trình MTQG đang triển khai trên địa bàn huyện.

Người có uy tín ở thành phố Pleiku phát huy tốt vai trò trong phong trào phát triển kinh tế
Người có uy tín ở thành phố Pleiku phát huy tốt vai trò trong phong trào phát triển kinh tế

(ĐCSVN) - Với tinh thần cần cù, sáng tạo, giàu kinh nghiệm trong lao động, sản xuất và mong muốn được cống hiến cho xã hội, những Người có uy tín (NCUT) trên địa bàn TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tích cực đổi mới tư duy, phương thức sản xuất, kinh doanh nhằm phát triển kinh tế gia đình, thoát nghèo, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Quảng Trị phát huy vai trò Người có uy tín trong cộng đồng
Quảng Trị phát huy vai trò Người có uy tín trong cộng đồng

(ĐCSVN) - Tại Quảng Trị, già làng, trưởng bản và người có uy tín trong cộng đồng có vai trò, vị thế và ảnh hưởng rất lớn đối với nhân dân. Họ luôn là cánh chim đầu đàn vững vàng, động viên Nhân dân chung tay giữ gìn khối đoàn kết các dân tộc, xây dựng bản, làng yên vui, phát triển.

Thanh Hoá Xóa đói, giảm nghèo nhờ vai trò của đội ngũ Người có uy tín
Thanh Hoá: Xóa đói, giảm nghèo nhờ vai trò của đội ngũ Người có uy tín

(ĐCSVN) - Đội ngũ già làng, trưởng bản, Người có uy tín (NCUT) ở tỉnh Thanh Hóa có vị trí đặc biệt, có ảnh hưởng to lớn trong vùng đồng bào dân tộc. Họ đều có một điểm chung là sự gương mẫu, tận tụy, nhiệt tình, nói đi đôi với làm; đặc biệt, phần lớn họ là hạt nhân phát triển kinh tế ở địa phương, vì vậy, họ luôn được đồng bào tín nhiệm, tôn trọng, tin tưởng...

Huyện Yên Thủy Thực hiện tốt các chương trình phát triển vùng dân tộc miền núi
Huyện Yên Thủy: Thực hiện tốt các chương trình phát triển vùng dân tộc miền núi

(ĐCSVN) - Thời gian qua, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình đã tập trung nguồn lực, thực hiện tốt Nghị quyết số 03-NQ/TU Nghị quyết Tỉnh ủy, ngày 30/7/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (ĐBDTTS&MN) giai đoạn 2021-2030 và các chính sách của Đảng và Nhà nước để cải thiện đời sống đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS).

Gia Lai Quan tâm và phát huy vai trò của Người có uy tín
Gia Lai: Quan tâm và phát huy vai trò của Người có uy tín

(ĐCSVN) - Để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, Ủy ban MTTQ TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai đặc biệt quan tâm đến việc phát huy vai trò của Người có uy tín; đồng thời tìm các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập cho bà con nhân dân.

Phát huy vai trò Người có uy tín ở Sơn La
Phát huy vai trò Người có uy tín ở Sơn La

(ĐCSVN) - Bằng uy tín và trách nhiệm của mình, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La đã và đang phát huy vai trò tiên phong để "nói dân tin, làm dân theo". Không chỉ là hạt nhân đoàn kết, họ còn trực tiếp có những đóng góp quan trọng vào sự ổn định, phát triển của các địa bàn vùng sâu, vùng xa trên địa bàn toàn tỉnh

Người có uy tín gương mẫu trong tham gia phát triển kinh tế
Người có uy tín gương mẫu trong tham gia phát triển kinh tế

(ĐCSVN) - Hiện nay, lực lượng Người có uy tín trên địa bàn tỉnh Nghệ An gồm 9 thành phần dân tộc, tộc người, là Thái, Khơ mú, Mông, Thổ, Ơ đu, Nùng, Kinh, Đan Lai, Tày Pọong; với nhiều thành phần như Già làng, Trưởng thôn, Trưởng bản, Bí thư Chi bộ... Từ sự nêu gương, đi đầu của Người có uy tín, trong cộng đồng người DTTS đã ngày càng lớn mạnh và xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hay và hiệu quả, nhiều phong trào văn hóa xã hội đầy ý nghĩa và lan tỏa…

“Muốn cho dân hiểu thì mình phải làm trước”
“Muốn cho dân hiểu thì mình phải làm trước”

(ĐCSVN) - "Với sự am hiểu về phong tục, tập quán, văn hóa, ngôn ngữ của đồng bào Ê Đê, nên mọi việc tại địa phương tôi luôn biết cách tìm hiểu, lắng nghe các ý kiến của bà con để tìm ra giải pháp vận động, thuyết phục một cách hợp tình, hợp lý, trên tinh thần “Muốn cho dân hiểu thì mình phải làm trước” ".

Nâng cao hiệu quả thực hiện các chính sách đối với người có uy tín ở Bắc Kạn
Nâng cao hiệu quả thực hiện các chính sách đối với người có uy tín ở Bắc Kạn

(ĐCSVN) - Nhận thức vai trò quan trọng của người có uy tín trong đồng bào DTTS, những năm qua, tỉnh Bắc Kạn luôn quan tâm chăm lo, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho người có uy tín. Điều này đã tiếp thêm động lực để những người có uy tín phát huy vai trò của mình trong cộng đồng.

Thực hiện hiệu quả chính sách cho người có uy tín ở Lục Ngạn
Thực hiện hiệu quả chính sách cho người có uy tín ở Lục Ngạn

(ĐCSVN) - Trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang luôn quan tâm chăm lo đến đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số. Thông qua việc triển khai thực hiện các chính sách dân tộc, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi..., diện mạo vùng nông thôn miền núi được đổi thay. Trong thành tích chung ấy có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ những người có uy tín trên địa bàn.

Phát huy vai trò quan trọng của Người có uy tín tỉnh Thái Nguyên
Phát huy vai trò quan trọng của Người có uy tín tỉnh Thái Nguyên

(ĐCSVN) - Là người được nhân dân tin tưởng, những năm qua, hơn 800 người có uy tín ở Thái Nguyên đã trở thành “cầu nối” đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Qua đó góp phần không nhỏ củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở và khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc...

Phát huy vai trò Người có uy tín trong giữ gìn bản sắc văn hóa
Phát huy vai trò Người có uy tín trong giữ gìn bản sắc văn hóa

(ĐCSVN) - Trên địa bàn huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước hiện có 23 Người có uy tín, họ luôn là tấm gương sáng trong việc tuyên truyền bà con tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng nông thôn mới.