Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

(ĐCSVN) - Thực hiện kế hoạch công tác của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV, ngày 14/6, tại Hà Nội, Đoàn Tiểu ban Văn kiện do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Thường trực Tiểu ban Văn kiện, Tổ trưởng Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội XIV, làm Trưởng đoàn đã làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Chăm lo, xây dựng công việc “gốc” của Đảng
Chăm lo, xây dựng công việc “gốc” của Đảng
(ĐCSVN) - Theo Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo, giải pháp đòn bẩy trong công tác cán bộ của Hà Nội là thông qua thực hiện Chỉ thị số 24...
Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Ninh thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ
Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Ninh thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ
(ĐCSVN) – Năm 2023, Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Ninh đã tham mưu lãnh đạo hiệu quả nhiệm vụ quân sự quốc phòng, quốc phòng địa phương trong tình hình...
Lai Châu Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết số 03 về phát triển rừng bền vững
Lai Châu: Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết số 03 về phát triển rừng bền vững
(ĐCSVN) – Sáng 20/11, Tỉnh uỷ Lai Châu tổ chức Hội nghị sơ kết Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 03/02/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển...
Vĩnh Phúc Phát triển theo hướng “mọi người dân đều được hưởng thành quả từ sự phát triển”
Vĩnh Phúc: Phát triển theo hướng “mọi người dân đều được hưởng thành quả từ sự phát triển”

(ĐCSVN) – Theo đồng chí Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, cùng với thành công trong phát triển kinh tế, với quan điểm “mọi người dân đều được hưởng thành quả từ sự phát triển”, Vĩnh Phúc đã ưu tiên dành nhiều nguồn lực để tập trung phát triển văn hóa, xây dựng con người đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, tập trung giải quyết những vấn đề xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Thanh Hóa Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Thanh Hóa: Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

(ĐCSVN) – Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng khẳng định: Tại tỉnh Thanh Hóa, Ban Thường vụ Tỉnh ủy rất quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các chủ trương, quy định của Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đặc biệt, Thanh Hóa là một trong những tỉnh, thành phố của cả nước sớm thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII.

Ngành Du lịch tăng tốc về đích toàn diện các mục tiêu năm 2023
Ngành Du lịch tăng tốc về đích toàn diện các mục tiêu năm 2023

(ĐCSVN) - Thời gian vừa qua, với sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Chính phủ, cùng sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Cán sự Đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngành Du lịch đã chủ động, sáng tạo, vượt qua thách thức, tạo đột phá trong phục hồi và phát triển du lịch.

Cần Thơ triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 13-CT TW của Ban Bí thư
Cần Thơ triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư

​(ĐCSVN) - Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Kết luận số 61-KL/TW và Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư, gắn với triển khai thực hiện Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình số 27-CTr/TU ngày 31/12/2021 của Thành ủy,…

Hưng Yên triển khai thực hiện Quy định số 114-QĐ TW của Bộ Chính trị
Hưng Yên triển khai thực hiện Quy định số 114-QĐ/TW của Bộ Chính trị

(ĐCSVN) – Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên yêu cầu Đảng Đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh; tập thể lãnh đạo các ban Đảng tỉnh, đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc Tỉnh ủy; sở, ngành, đoàn thể tỉnh,…tổ chức quán triệt Quy định số 114-QĐ/TW đến các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý.

Hiệu quả lớn từ một mô hình dân vận khéo
Hiệu quả lớn từ một mô hình dân vận khéo

(ĐCSVN) - Việc xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh luôn luôn được Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Ba Đình quan tâm. Qua đó nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo được thực hiện với sự tham gia tích cực của các tầng lớp Nhân dân. Trong đó, “Dân vận khéo trong xây dựng tổ dân phố văn hóa kiểu mẫu thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng” là một mô hình ấn tượng.

Hoàn thiện tư duy, lý luận mới, đột phá về văn hóa
Hoàn thiện tư duy, lý luận mới, đột phá về văn hóa

(ĐCSVN) - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh lĩnh vực văn hoá, xã hội, con người có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ, hữu cơ với nhau trong đời sống xã hội. Vì vậy, chúng ta cần tổng kết thực tiễn, sử dụng phương pháp luận khoa học, kết quả nghiên cứu đã có để định hình, hoàn thiện tư duy, lý luận mới, đột phá về văn hoá.

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng tốc về đích toàn diện các mục tiêu năm 2023
Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng tốc về đích toàn diện các mục tiêu năm 2023

(ĐCSVN) - Nhằm tăng tốc và về đích một các toàn diện các mục tiêu đề ra trong năm 2023, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông đề nghị tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các cấp ủy đảng góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh trong toàn Đảng bộ.

Bài 5 Bịt kín những khoảng trống , kẽ hở để không thể” tham nhũng
Bài 5: Bịt kín những "khoảng trống", "kẽ hở" để "không thể” tham nhũng

(ĐCSVN) - “Giữ lửa” phòng, chống tham nhũng trên tinh thần “không dừng, không nghỉ, không có vùng cấm”, Quy định số 131-QĐ/TW 2023 về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán chắc chắn sẽ thêm “bảo bối” tiếp tục bịt kín những "khoảng trống", "kẽ hở", tạo chuyển biến rõ hơn nữa trong việc phòng ngừa và xử lý các vi phạm.

Đảng ủy Bộ Tài chính Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát Đảng
Đảng ủy Bộ Tài chính: Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát Đảng

(ĐCSVN) - Thời gian qua, thấm nhuần quan điểm công tác kiểm tra, giám sát là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng, có vị trí, vai trò, tầm quan trọng đặc biệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng ủy Bộ Tài chính thường xuyên quan tâm và chỉ đạo triển khai có hiệu quả công tác này.

Đảng ủy cơ quan Tổng cục Thuế triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ TW
Đảng ủy cơ quan Tổng cục Thuế triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW

(ĐCSVN) - Đảng ủy cơ quan Tổng cục Thuế vừa ban hành Chương trình hành động số 46-CTR thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Phát huy sức mạnh Nhân dân từ bài học “Dân là gốc”, “Dân là trung tâm”
Phát huy sức mạnh Nhân dân từ bài học “Dân là gốc”, “Dân là trung tâm”

(ĐCSVN) - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, bài học “Dân là gốc”, “Dân là trung tâm” và vấn đề phát huy sức mạnh Nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của các cấp ủy Đảng, là yếu tố quan trọng để hoàn thành những nhiệm vụ….

Quảng Ngãi tăng cường xây dựng đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố
Quảng Ngãi tăng cường xây dựng đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố

(ĐCSVN) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đề nghị đối với Ban Thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, thống nhất quán triệt, triển khai thực hiện rộng rãi tinh thần Đề án số 07-ĐA/TU ngày 28/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thông báo số 456-TB/TU ngày 07/6/2022 của Thường trực Tỉnh ủy về thực hiện Đề án thí điểm mô hình “Dân tin - Đảng cử”.

Ninh Thuận nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông
Ninh Thuận nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông

(ĐCSVN) - Để thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận cho biết, sẽ nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Thanh niên với vấn đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới
Thanh niên với vấn đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

(ĐCSVN) - Nhằm nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của thanh niên, đoàn viên trong công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị chuyên môn của cơ quan, đơn vị, chiều 25/10, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam tổ chức Hội thảo Khoa học với chủ đề “Thanh niên với vấn đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”.

Bài 3 Du lịch Quảng Ninh Vươn tầm quốc tế
Bài 3: Du lịch Quảng Ninh: Vươn tầm quốc tế

(ĐCSVN) –Trải qua 60 năm hình thành và phát triển,ngành công nghiệp không khói của Quảng Ninh đã có những bước chuyển mạnh mẽ, khẳng định thương hiệu, khả năng cạnh tranh, bứt tốc, vươn tầm trở thành trung tâm du lịch quốc tế.

Bài 2 Mô hình kiểu mẫu về chuyển đổi số
Bài 2: Mô hình kiểu mẫu về chuyển đổi số

(ĐCSVN) – Xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt và cũng là đòn bẩy, tạo đà để Quảng Ninh có sức bật lớn trong thời kỳ trong thời kỳ hội nhập toàn cầu; trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm đưa lộ trình chuyển đổi số toàn diện về đích sớm như mục tiêu đã đề ra.

Quảng Ngãi tập trung triển khai thực hiện Quy định 124-QĐ TW của Bộ Chính trị
Quảng Ngãi tập trung triển khai thực hiện Quy định 124-QĐ/TW của Bộ Chính trị

(ĐCSVN) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đề nghị Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; các hội được Đảng và nhà nước giao nhiệm vụ cụ thể hóa Quy định số 124-QĐ/TW của Bộ Chính trị để thực hiện việc kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân thuộc quyền quản lý theo phân cấp.

Triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
Triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

(ĐCSVN) - UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, các tổ chức Hội đặc thù cấp tỉnh, các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh quản lý và UBND các huyện, thành phố phối hợp với các cấp ủy, tổ chức đảng cùng cấp tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, thông tin, tuyên truyền… về các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

Hưng Yên Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội
Hưng Yên: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội

(ĐCSVN) - Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên, những năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã giúp người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh có điều kiện tự lực vươn lên, sử dụng vốn hiệu quả, phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống, góp phần hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi ở khu vực nông thôn, thu hẹp khoảng cách giàu, nghèo.

Khánh Hòa tập trung thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030
Khánh Hòa tập trung thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030

(ĐCSVN) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ, thống nhất cao về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ
Chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ

(ĐCSVN) – Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý, nhất là việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn liên quan đến giải quyết công việc, thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới

(ĐCSSVN) - Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp căn cứ chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm tình hình của từng địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện hiệu quả Kết luận số 57-KL/TW và Chỉ thị 28-CT/TU, bảo đảm quan điểm, mục tiêu của Đảng về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

Tăng cường lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã
Tăng cường lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã

(ĐCSVN) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu Ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy thống nhất quán triệt, triển khai thực hiện rộng rãi tinh thần Đề án số 07-ĐA/TU ngày 28/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thông báo số 456-TB/TU ngày 7/6/2022 của Thường trực Tỉnh ủy về thực hiện Đề án thí điểm mô hình “Dân tin - Đảng cử”.

Nâng cao hiệu quả học tập, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện văn bản, nghị quyết của Đảng
Nâng cao hiệu quả học tập, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện văn bản, nghị quyết của Đảng

(ĐCSVN)- Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đề nghị mỗi cấp ủy, Thủ trưởng đơn vị phải nắm được đầy đủ số lượng các văn bản chỉ đạo của cấp trên; đồng thời, trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, cấp uỷ đảng, các chi bộ phải thường xuyên kiểm tra, giám sát, xác định nhiệm vụ, yêu cầu tính chất công việc và mức độ trách nhiệm để triển khai hiệu quả các nghị quyết, văn bản của Trung ương và cấp uỷ cấp trên.